Faktoring w Polsce po kryzysie

Faktoring w Polsce po kryzysie
Faktoring na świecie rozwinął się właśnie podczas wielkiego kryzysu gospodarczego, gdy przedsiębiorcy zmuszeni zostali do poszukiwania nowych możliwości finansowania. W Polsce dała się odczuć ta sama tendencja.

Według danych przekazanych przez Polski Związek Faktorów na temat polskiej branży faktoringowej w 2009 r., Bibby Financial Services znalazł się w czołówce faktorów obsługujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa najszybciej i najboleśniej odczuły skutki kryzysu. Bibby Financial Services bardzo szybko zareagowało na sytuację i skupiło się na edukacji i pomocy swoim klientom – informują przedstawiciele firmy.

Firmy z sektora MSP z reguły nie dysponują majątkiem pozwalającym przetrwać długi okres oczekiwania na zapłatę za fakturę. W czasach schyłkowego kryzysu finansowego ważne jest, by mieć środki na inwestycje i rozwój. Wielu przedsiębiorców, którzy odczuli skutki spowolnienia gospodarczego lub też ci, którym banki odmówiły kredytowania poszukiwali nowych źródeł finansowania. Taką alternatywą okazał się nieznany dla nich dotąd faktoring. Nie wchodzi on w konflikt z innymi opcjami finansowania, procedury są dużo prostsze, a proces przyznawania finansowania dużo szybszy niż w banku. Faktoring szybko niweluje efekt zatorów płatniczych i zapewnia wiele usług dodatkowych wymiernych dla klienta.

- Obsługa MSP pozwala Bibby Financial Services notować stały wzrost obrotów i dużą dynamikę rozwoju na rynku faktoringowym w Polsce. Rok 2009 udało się nam zamknąć na podobnym poziomie obrotów jak rekordowy dla faktoringu rok 2008. Podobnie też podsumowujemy rok pod względem liczby obsługiwanych klientów. Osiągnięte wyniki oceniam, jako sukces w obliczu wyraźnego spowolnienia gospodarczego skutkującego spadkiem obrotów firm. Nasi klienci to głównie firmy małe i średnie, z których wiele nie podołało trudnościom, jakie przyniosła recesja. Utrzymanie kluczowych parametrów na dotychczasowym poziomie wiązało się w tych warunkach z dużym wyzwaniem dla zespołu sprzedaży, jak również z koniecznością utrzymania optymalnego apetytu na ryzyko, pozwalającego w dalszym ciągu chętnie oferować swoje usługi firmom coraz częściej odrzucanym przez banki komercyjne. Obecnie Bibby Financial Services zapewnia wsparcie przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o kwoty finansowania na poziomie od około 500 tys. zł do 3 milionów zł. Rocznie - Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services.

Czytaj więcej: Faktoring 30

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska