Ferromatik Milacron: cztery strony kostki

Ferromatik Milacron: cztery strony kostki
Prezentujemy tekst stworzony przez firmę Ferromatik Milacron poświęcony nowym technologiom stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Technologia piętrowo-obrotowa
Po piętnastu latach od pierwszego zastosowania technologii piętrowo-obrotowej w przetwórstwie tworzyw sztucznych wciąż nie brakuje nowych pomysłów na jej wykorzystywanie. Najnowsze doświadczenia pokazują, jak duży potencjał posiada ta technologia. Nikogo już nie dziwi, że pierwotne założenia wykorzystania piętrowo-obrotowych form wyłącznie w produkcji wielokomponentowych wyprasek technicznych, wypierane są obecnie na drugi plan.

Pomysł technologii piętrowo-obrotowej narodził się podczas opracowywania projektu nad otrzymaniem efektywnego wyrobu końcowego w postaci pokrywy przekładni ze zintegrowanym uszczelnieniem. Geometria wypraski bliska była zastosowania technologii przekładania w formie za pomocą stołu obrotowego. Jednakże duże rozmiary produktu wiązały się z koniecznością zastosowania stanowczo zbyt dużej maszyny – wymaganym prześwitem między kolumnami dysponowała maszyna o sile zwarcia 8000 kN, a dla danego produktu wystarczała siła o połowę mniejsza. Ponadto, stosunek powierzchniowy wypraski był bardzo zróżnicowany, co powodowałoby zbyt duże, nie regularne obciążenia jednostki zamykającej.


Doprowadziło to do idei, że rezultatem rozwiązania tego problemu byłoby zastosowanie kolejno ułożonych gniazd w formie, co w tamtym czasie praktykowane było już w formach piętrowych. Formy piętrowe mają tą zaletę, że ilość gniazd w formie może zostać podwojona bez konieczności zwiększania siły zwierania. Jednakże dla produkcji wyprasek wielokomponentowych należałoby zastosować automatykę, która przekładałby półprodukt z jednej połówki do drugiej.

Od technologii piętrowo-obrotowej do technologii kostkowej
Pomysł na zrodzenie technologii piętrowo-obrotowej wziął się z zamiaru połączenia technologii formy ze stołem obrotowym z technologią formy piętrowej, gdzie środkowy blok formy piętrowej stał się obrotowym w stosunku do pionowej osi.


Technologia ta opracowana została wspólnie przez producenta wtryskarek, firmę Ferromatik Milacron oraz firmę narzędziową Foboha. Dzięki temu produkcja pokrywy przekładni odbywać się mogła na maszynie o sile zwarcia 4000 kN, co w efekcie końcowym zaoszczędziło klientowi miejsca, czasu, energii oraz pieniędzy.

Za pomocą tej narzędziowo-technicznej innowacji dało się osiągnąć znaczący przyrost wydajności produkcyjnej. Biorąc pod uwagę dużą ilość wyprasek wielokomponentowych, które to spotkać już można w dowolnych kształtach, okazało się, że wymagany czas chłodzenia danej kształtki nie musi dotyczyć jej wszystkich obszarów.

Problem tego zjawiska rozwiązany został za pomocą technologii kostkowej, która była kolejnym krokiem w ewolucji. Poprzednia technologia (piętrowo-obrotowa) uzupełniona została w dwie dodatkowe połówki formy w płycie (bloku) pośrednim tworząc czterostronicową kostkę.


Płyta pośrednia, zwana kostką obraca się po każdym cyklu już tylko o 90 st., a nie jak to było w przypadku płyty obrotowej o 180 st. Dzięki takiemu rozwiązaniu cykl pracy wtryskarki uzupełniony może zostać o jeden lub dwa etapy procesowe, które są niezależne lub nie wpływają na dany czas cyklu.