Ferromatik Milacron: cztery strony kostki

Techniczne rozważania
Opracowany wspólnie przez firmy Foboha i Ferromatik Milacron system charakteryzuje się tym, że środkowy blok formy prowadzony jest na wszystkich czterech kolumnach lub prowadnicach liniowych, a jego masa podpierana jest u podstawy łoża maszyny. Taka konstrukcja stwarza bardzo sztywny system, który pozwala na uzyskiwanie wysokich prędkości obrotowych, a co za tym idzie system ten znajduje zastosowanie przy krótkich czasach cykli. Jednostki napędowe dla dodatkowych funkcji maszyny mogą być przy tym napędzane hydraulicznie lub elektrycznie, w zależności od środka napędów związanych z całą maszyną - lub też w zależności od wymagań klienta.

Kolejną szczególnością tego systemu jest zabierany ze sobą drugi agregat wtryskowy. Przy pierwszych systemach drugi agregat wtryskowy, zaopatrujący drugą linię podziału formy w tworzywo, montowany był w bocznej pozycji „L” względem maszyny i formy. Układ ten miał tę wadę, że otwarcie formy następować mogło dopiero po tym, jak drugi agregat opuścił obszar formy, osiągając tym swoją tylną pozycję, a jednocześnie wydłużając niepotrzebnie czas cyklu.

Z tego właśnie powodu opracowano rozwiązanie agregatu zabieranego ze sobą, gdzie drugi agregat pozycjonuje u góry na ruchomej płycie montażowej formy. Układ taki pozwala, jak w przypadku agregatu głównego, na poruszanie się połówek formy bez odrywania się dysz wtryskowych od wlewków, zapobiegając przy tym powstawaniu martwych czasów cyklu. Dodatkowo stosowany może być w dalszym ciągu trzypłytowy układ zamykania z centralnym systemem hydraulicznym wyróżniający typoszereg maszyn K-TEC, które dobrze wpływają na niskie zużycie się form dzięki stabilności oraz centralnym rozłożeniu sił.

Przyjmując fakt, że to technika formy określa konfiguracje maszyny, optymalny system uzyskuje się wówczas tylko wtedy, gdy dochodzi do prawidłowej koordynacji między dwoma partnerami. Najważniejszymi punktami tutaj są dopasowanie ramy kolumn, dopasowanie odległości między płytami, układ jednostek wtryskowych oraz zaopatrzenie w media bloku środkowego formy.

Elastyczność zastosowania
Przyglądając się wymienionym punktom, można by pomyśleć, że maszyna taka traktowana musi być jako specjalna, a po zakończeniu swojej produkcji danego projektu nie będzie się nadawać do standardowego zastosowania. Tak nie jest: modułowość zastosowana w konstrukcji maszyny pozwala na szybkie dopasowanie układu zamykania do standardowych wymiarów form wtryskowych. Dzieje się tak, ponieważ układ zamykania wyposażony jest w tzw. sworznie ciśnieniowe, które odpowiedzialne są za przenoszenie sił zwierających na płytę ruchomą mocowania formy. Sworznie te mogą zostać w prosty sposób wymienione, co skraca wedle życzenia dystans montażu dla minimalnej wysokości formy.

Dotyczy to również zabieranej ze sobą jednostki wtryskowej, która nie zawsze harmonizuje z każdą formą. Jednostka taka może być równie prosto dopasowana do pracy ze stołem obrotowym lub innym systemem wielokomponentowym. W takim przypadku ustawia się ją w pozycję „L”, dopasowując do wlewka formy.

Podsumowanie
Dyskusje w ostatnich 15 latach wykazały, jak znaczącą technologią okazały się systemy piętrowe i kostkowe. Dzisiaj są to w znaczącym stopniu technologie na stałe związane z przemysłem dóbr konsumenckich i opakowań, jednak znajdują one również zastosowania w branżach technicznych, takich jak motoryzacja i medycyna. Zwłaszcza w przypadku masowych produkcji technologie te zaskakują swoją produktywnością. Dyskusje na temat możliwych zastosowań tych specjalnych technologii ukazują, że można z powodzeniem dostosowywać je do wymagań dla nowych produkcji.

Autor: Thorsten Thűmen, dyrektor działu Research & Development w firmie Ferromatik Milacron GmbH.