Festiwal edukacji ekologicznej

Festiwal edukacji ekologicznej
Coca-Cola stara się wykorzystać niepowtarzalną okazję do szerzenia edukacji ekologicznej. Już po raz trzeci festiwalowi Coke Live Music Festival towarzyszyć będzie szeroko zakrojona edukacyjna akcja ekologiczna, która ma zachęcić młodzież uczestniczącą w festiwalu do segregacji odpadów. W ubiegłych latach akcja przyniosła ogromny sukces. Organizator i sponsor Coke Live Music Festival liczą na równie duże powodzenie akcji w tym roku.

Jak co roku, ekologiczna akcja edukacyjna będzie przebiegać pod hasłem „nie zatrzymuj. przetwarzaj”. Jest ona częścią szeroko zakrojonych działań prowadzonych pod marką Coca-Cola, które mają przekonać szczególnie młodzież, że opakowanie nie jest odpadem, a cennym surowcem oraz popularyzować wśród uczestników festiwalu ideę segregacji odpadów. W ramach akcji, za zebrane i przyniesione do specjalnie przygotowanych punktów plastikowe lub papierowe kubki po napojach, będzie można otrzymać gadżety wykonane w 50 % z przetworzonych butelek PET.

- Coke Live Music Festival przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki z Polski i Europy; jest to dla nas świetna okazja, by zachęcić ich do ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Dotychczasowy sukces akcji świadczy o tym, że młodzi ludzie nie są obojętni na środowisko. W wyniku akcji w 2010 roku zebraliśmy blisko 90% kubków dostarczonych na teren festiwalu, dzięki czemu Coke Live Music Festival jest jednym z najczystszych festiwali w Polsce, a co więcej, stał się inspiracją dla innych wielkich imprez. – powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

Edukacja ekologiczna będzie prowadzona przez markę Coca-Cola wraz z partnerami – organizacją odzysku Rekopol oraz fundacją na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach - Recal. Na terenie festiwalu pojawią się również materiały informacyjne zachęcające do przyłączenia się do akcji oraz kosze do segregacji odpadów.

W wyniku pierwszej akcji ekologicznej w 2009 roku zebrano blisko 77 % wszystkich kubków sprowadzonych na teren festiwalu. Wśród uczestników festiwalu zapanowała wówczas moda na ekologiczną „rywalizację” – z każdą godziną trwania akcji, kolejne grupy biorące udział w zabawie, przynosiły coraz więcej opakowań do przetworzenia. Bezapelacyjny rekordzista stawił się w punkcie zbiórki z 520 opakowaniami naraz. W kolejnym roku popularność akcji wzrosła jeszcze bardziej, dzięki czemu ilość zebranych kubów wzrosła do blisko 90%.

Działania związane z edukacją ekologiczną podczas Coke Live Music Festival to element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firm systemu Coca-Cola, która zakłada minimalizację wypływu działalności firm na środowisko. Strategia obejmuje takie obszary jak ochrona zasobów wodnych oraz odzyskiwanie i recykling odpadów. Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych opakowań na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań. W latach 2001-2009 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 35%, a w roku 2009 odsetek odpadów produkcyjnych, które poddane zostały recyklingowi wyniósł 97%. Redukowana jest również waga opakowań. W 2008 roku ograniczono wagę opakowań napojów gazowanych w zależności od ich typu o 5% do 11%, a w 2009 roku zmniejszono wagę butelki PET na wodę o pojemności 0,5l. o 20%.