Finał akcji "Drzewko za butelkę" we Włocławku

Finał akcji "Drzewko za butelkę"…
Podczas jedenastego finału akcji "Drzewko za butelkę" dzieci z Włocławka zebrały rekordową ilość 563 549 sztuk butelek PET, czyli o prawie 75 tys. butelek więcej niż w 2012 roku. We włocławskiej części akcji wzięło udział ogółem prawie 7 tys. młodych ekologów z 31 placówek - 17 przedszkoli i 14 szkół podstawowych. Anwil, który jest włocławskim koordynatorem akcji, przekazał placówkom do posadzenia łącznie 155 drzewek i krzewów.

Finał w kategorii przedszkoli miał miejsce 23 kwietnia. W zabawie uczestniczyło 1 433 przedszkolaków z 17 placówek przedszkolnych. Łącznie zebrano 213 098 sztuk butelek, o prawie 20 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej, bo aż 40 035 sztuk zużytych butelek zebrały dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 8. W kategorii efektywność pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Publiczne Nr 4, gdzie zebrano 451 butelek/osobę. Indywidualnie najwięcej butelek - aż 6 134 - zebrał Witold Janakowski z Przedszkola Nr 8.

26 kwietnia podczas happeningu z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 12 odbyło się podsumowanie w kategorii szkół podstawowych oraz całej tegorocznej akcji. Szkoły zebrały w tym roku łącznie 350 451 sztuk butelek, o 54 900 więcej niż w roku 2012. Najwięcej, bo aż 88 733 sztuki zużytych butelek zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 22. W kategorii efektywność pierwsze miejsce zajęła Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza", gdzie zebrano 275 butelek/osobę. Indywidualnie, najwięcej, bo aż 21 000 butelek zebrał Jakub Krzyżanowski ze Szkoły Podstawowej Nr 22, drugie miejsce przypadło Wiktorowi Sommerowi, ze Szkoły Podstawowej Nr 8.

Tegoroczne "Drzewko za butelkę" jest jedenastą edycją tej akcji. Biorą w niej udział szkoły z siedmiu polskich miejscowości - Włocławka, Konina, Puław, Tarnowa, Nowej Sarzyny, Brzegu Dolnego i Miszewa. Zakończenie akcji w kolejnych miastach odbędzie się w maju.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska