Finansowanie inwestycji w branży tworzyw

Finansowanie inwestycji w… Finansowanie inwestycji modernizacyjnych z dotacją i bezpłatnym doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Do końca 2016 roku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw między innymi z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą składać wnioski o finansowanie planowanych inwestycji modernizacyjnych oferowane w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej -PolSEFF2.

Finansowanie obejmuje bezzwrotną dotację w wysokości do 15% wartości kredytu, wypłacaną przez NFOŚiGW oraz bezpłatne doradztwo inżynierów ekspertów programu PolSEFF2 finansowane przy wsparciu Unii Europejskiej.

W ramach programu może być sfinansowany praktycznie każdy projekt inwestycyjny polegający na wymianie maszyn, urządzeń lub instalacji, w rezultacie którego nastąpi poprawa efektywności energetycznej o minimum 20%. Programem objęte są również projekty termomodernizacji budynków produkcyjnych, magazynowych, czy biurowych, które przyniosą min. 30% oszczędności w zużyciu energii.

PolSEFF2 jest już drugą edycją programu, który został uruchomiony na skutek dużego zainteresowania przedsiębiorców i przedterminowym wyczerpaniem się funduszy przeznaczonych na pierwszą edycję programu, z której skorzystało ponad 2 000 przedsiębiorstw. Wartość udzielonego finansowania przekroczyła 180 milionów EURO. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do zmniejszenia w polskich przedsiębiorstwach rocznego zużycia energii o 342 GWh i zredukowały emisję dwutlenku węgla o 102 tys. ton rocznie.

Nawet do 150 tys. euro dotacji

Przedsiębiorcy, którzy planują w swoich firmach inwestycje modernizacyjne powinni zgłosić się do lokalnego oddziału BGŻ BNP Paribas – banku uczestniczącego w programie, w którym mogą złożyć wniosek o kredyt z dotacją jak również uzyskać szczegółowe informacje o kredycie.

W ramach programu firma może uzyskać do 1 miliona euro kredytu. Przy tej maksymalnej kwocie kredytu bezzwrotna dotacja może wynieść do 150 tys. euro. Dotacja wypłacana jest po zakończeniu inwestycji i przeznaczona jest na częściową spłatę kredytu.

Uproszczona procedura, bezpłatne wsparcie inżynierów – ekspertów

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch ścieżek wnioskowania o finansowanie, które zależą od rodzaju inwestycji oraz wysokości wnioskowanego kredytu.

1. Procedura Uproszczona – szybsze decyzje, oszczędność czasu
Jeśli planowana inwestycja polegać ma na prostej wymianie starych urządzeń lub maszyn na nowe, bardziej energooszczędne, a wartość wnioskowanego kredytu nie przekracza 250 tys. euro, przedsiębiorca może skorzystać z PROCEDURY UPROSZCZONEJ określanej jako Inwestycje LEME. Procedura ta może zostać zastosowana jednak wtedy, gdy wymieniane urządzenie lub maszyna znajdują się w kategorii technologicznej objętej listą LEME. Lista LEME jest interaktywną listą materiałów, urządzeń oraz technologii zgrupowanych w odpowiednich kategoriach technicznych. Każdy produkt zarejestrowany na liście LEME, został zweryfikowany pod kątem energooszczędności przez inżynierów programu i zawiera certyfikat, który można wydrukować i przedstawić w banku wraz z wnioskiem o kredyt z dotacją. Dla banku certyfikat ten oznacza, że to urządzenie jest już zakwalifikowane do programu. Wyszukiwarka produktów zarejestrowanych na LEME jest dostępna na stronie internetowej programu

2. Procedura standardowa – bezpłatne doradztwo
Procedura ta dotyczyć będzie wszystkich inwestycji, które nie mogą być zrealizowane za pośrednictwem listy LEME. Procedura taka obejmuje dokładniejszą analizę inwestycji pod kątem jej efektu energooszczędnościowego jak również finansowego. W przypadku termomodernizacji budynków obejmować będzie pełny audyt energetyczny.

Jednak wszystkie te dodatkowe prace związane z opracowaniem takich analiz i raportów, w tym wykonanie audytów energetycznych są wykonywane bezpłatnie przez inżynierów programu PolSEFF2. Przedsiębiorca może też liczyć w ramach tej procedury na bezpłatną pomoc przy wypełnianiu danych technicznych we wniosku o kredyt.

Możliwe oszczędności energii mogą sięgnąć ponad 75%

Poniższa infografika przedstawia typowe maszyny wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, których wymiana na bardziej wydajne i energooszczędne przyniosła minimum 20% oszczędności energii.

oszczędnośc energii

Zrealizowane w ramach programu PolSEFF inwestycje w modernizację maszyn i urządzeń pokazały, że znaczące dla przedsiębiorstwa oszczędności mogą być uzyskane w przypadku wymiany wyeksploatowanych i energochłonnych maszyn takich jak wtryskarki, wydmuchiwarki, czy ekstrudery. Wymiana tych urządzeń na nowoczesne, wydajne i energooszczędne, przyniosła nie tylko znaczące oszczędności energii, ale również umożliwiła zwiększenie mocy produkcyjnych, skrócenie czasu poszczególnych operacji w procesie produkcyjnym oraz poprawę jakości wytwarzanych wyrobów.

projekty modernizacji

Finansowanie inwestycji w modernizację urządzeń i technologii w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Inwestycje w wymianę maszyn i urządzeń realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa są objęte finansowaniem w ramach programu PolSEFF2 . W przypadku tych inwestycji przedsiębiorca może skorzystać z dwóch ścieżek finansowania. W przypadku planowanej inwestycji polegającej na wymianie wtryskarki na energooszczędną, przedsiębiorca może skorzystać z procedury uproszczonej polegającej na wyborze urządzenia z listy LEME. Wyszukiwarka urządzeń LEME dostępna jest na stronie: www.polseff2.org/pl/szukaj-urzadzenia-leme.

W przypadku, gdy danej wtryskarki nie ma na liście LEME, może ona zostać zgłoszona przez dostawcę maszyny, u którego przedsiębiorca planuje ją zakupić. Informacje o tym, jak zgłosić urządzenie do listy LEME znajduje się w Przewodniku dla Dostawców dostępnym na stronie: www.polseff2.org/pl/dla-dostawcow. Drugą ścieżką finansowania, polecaną przy projektach kompleksowych lub takich, które nie mogą być zrealizowane za pośrednictwem listy LEME, jest procedura standardowa, w ramach której przedsiębiorca może otrzymać bezpłatną pomoc techniczną w procesie aplikowania oraz przy ocenie energetyczno-finansowej inwestycji. Więcej informacji o tej procedurze dostępnych jest na stronie programu pod adresem: www.polseff2.org/pl/inwestycje-wspomagane-procedura-standardowa.

Korzyści oferowane przedsiębiorcom przy finansowaniu projektów modernizacyjnych w ramach programu PolSEFF2.

Każdy przedsiębiorca, który sfinansuje realizację zakwalifikowanej do programu inwestycji modernizacyjnej za pośrednictwem banku uczestniczącego w programie, będzie mógł liczyć na następujące korzyści:
  • roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20%; dotację (premię inwestycyjną) udzielaną przez NFOŚiGW w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu otrzymanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych programu, przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu. 15% dotacji przysługuje w przypadku inwestycji, których ocena obejmuje przeprowadzenie pełnego audytu energetycznego budynku
  • bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów - ekspertów PolSEFF2 , obejmującą wsparcie przy składaniu wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji, w tym wykonanie wymaganych audytów energetycznych.

korzyści


Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.polseff2.org
PolSEFF2 BIURO
ul. Orzycka 27, III piętro
02-583 Warszawa
Tel. +48 22 395 51 20
Fax +48 22 395 51 23
e-mail: helpline@polseff.org

BNP BGŻ PARIBAS:
Infolinia 801 355 355
www.bgzbnpparibas.pl

polseff2       european bank      ue      nfgo


Czytaj więcej:
Finanse 108