Finisz Recykling Rejsu pod Berlinem

Finisz Recykling Rejsu pod… W minioną sobotę zakończyła się IV edycja akcji "Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne" - proekologicznej inicjatywy podróżnika Dominika Dobrowolskiego i Fundacji PlasticsEurope Polska, której głównym celem jest promowanie niezaśmiecenia środowiska wodnego oraz informowanie o właściwych sposobach zagospodarowania odpadów.

Dominik Dobrowolski wpłynął 12 lipca na jezioro Betzsee, gdzie podczas międzynarodowych mistrzostw Europy w sprintach kajakarskich nastąpiło uroczyste zakończenie akcji Recykling Rejs 2014. Kajakarza-ekologa oficjalnie powitał Thomas Konietzko, prezes Niemieckiego Związku Kajakowego, a towarzyszyli mu Józef Bejnarowicz (prezes Polskiego Związku Kajakowego) oraz Kazimierz Borkowski, dyrektor PlasticsEurope Polska i Sven Weihe, reprezentujący PlasticsEurope Deutschland.

Dobrowolski przedstawił zgromadzonej na zawodach międzynarodowej publiczności założenia projektu, który po raz pierwszy przekroczył granicę kraju. Dzieląc się wrażeniami z wyprawy, podkreślił, jak ważne jest nieśmiecenie w środowisku wodnym, gdyż śmieci z rzek i jezior łatwo przemieszczają się przez granice, trafiając później do morza. To stwierdzenie podróżnika spotkało się z dużym aplauzem obecnych.

Na trasie tegorocznego spływu, która przebiegała szlakiem Wisły, Brdy, Noteci, Warty, Odry i Haweli odbywały się spotkania informacyjne (w Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim). Wyprawa zaliczona została do imprez Roku Obchodów 25–lecia wolności Polski, a przesłanie edukacyjne akcji, tj. niezaśmiecanie środowiska i promocja właściwego zagospodarowania odpadów zostało objęte patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna akcja Recykling Rejs to jeden z ponad 180 programów prowadzonych na całym świecie w ramach Globalnego Planu Działań ws. śmieci w środowisku morskim. Ta inicjatywa światowego przemysłu tworzyw sztucznych pod nazwą "Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego", zapoczątkowana w 2011 podczas 5. Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia mórz (5th International Marine Debris Conference) dynamicznie rozwija się i jest obecnie wspierana przez 60 organizacji i stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych w 34 krajach.

Recykling Rejs 2014- Zaśmiecenie środowiska morskiego to poważne środowiskowe wyzwanie, a walka z tym zjawiskiem to jeden z priorytetów dla europejskiej branży tworzyw sztucznych i jej partnerów globalnych - powiedział Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. - Deklaracja z roku 2011 to publiczne zobowiązanie się przemysłu tworzyw sztucznych do globalnego podejścia w kwestii odpadów tworzyw sztucznych w środowisku morskim. Organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata podejmują wysiłki dla lepszego zrozumienia skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe, a także oceny ich rzeczywistego wpływu na ekosystem. W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności nieśmiecenia i prawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W ramach Deklaracji co roku publikowane jest podsumowanie aktualnych działań w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska morskiego, a raporty uwzględniają działania w tak ważnych dziedzinach, jak edukacja, badania naukowe, porządek publiczny, dzielenie się najlepszymi praktykami czy recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, które to obszary są kluczowe do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i kształtowania społeczeństwa efektywnie wykorzystującego zasoby. Od roku 2013 Wspólna Deklaracja włączona została do Partnerstwa ONZ ws. śmieci w środowisku morskim (United Nations Environment Programme's Global Partnership on Marine Litter).

Czytaj więcej:
Ekologia 402