Firma Sutco na targach Poleko 2008 w Poznaniu

Firma Sutco na targach Poleko 2008 w Poznaniu
Firma Sutco była jednym z wystawców na niedawnych targach Poleko, które odbyły się w Poznaniu. Na jej stoisku można było zapoznać się m.in. z działaniem systemu przeznaczonego do kompostowania.

Sutco to firma wprowadzająca m.in. instalacje technologiczne przeznaczone do prowadzenia procesu kompostowania. Materiałem wsadowym dla tego rodzaju instalacji mogą być m.in. odpady z selektywnej zbiórki, a także odpady "mokre" przy niewielkim udziale zanieczyszczeń w przypadku wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki z podziałem na tzw. "suche" i "mokre". Sam proces kompostowania jako jeden ze sposobów biologicznego przetwarzania bioodpadów z selektywnej zbiórki może przebiegać przy wykorzystaniu szeregu rozwiązań technologicznych. Rodzaj zastosowanej technologii determinuje w szczególności: czas po jakim możliwe jest uzyskanie produktu o oczekiwanych parametrach.

Jakie są zalety tego systemu Sutco?

Kilkukrotne przerzucanie podczas procesu kompostowania oraz zapewnienie optymalnych warunków tlenowych, wilgotności i temperatury pozwala skrócić czas kompostowania w porównaniu do innych technologii a w szczególności do systemów statycznych.

Firma Sutco na targach Poleko 2008

- W związku z kilkukrotnym przerzucaniem podczas procesu system umożliwia na przeprowadzenie zarówno fazy kompostowania intensywnego, jak i dojrzewania w zamkniętej hali. Rozwiązanie takie może okazać się korzystne w przypadku ograniczonej powierzchni terenu przewidywanego na planowaną instalację lub też w przypadku konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na maksymalne ograniczenie wpływu instalacji na otoczenie (poziomu emisji). Oczywiście technologia ta umożliwia także na przeprowadzenie fazy intensywnego kompostowania w zamkniętej hali a fazy dojrzewania na placu czy pod wiatą wykorzystując metodę pryzmową z przerzucaniem - tłumaczyli w Poznaniu na targach Poleko przedstawiciele firmy Sutco.

Dodatkowa korzyść systemu, mająca szczególne znaczenie na krajowym rynku, związana jest z możliwością jednoczesnego jednakże niezależnego kompostowania odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki w kilku tunelach kompostujących, jak i biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonej frakcji zawierającej odpady organiczne ulegające biodegradacji z niesegregowanych odpadów komunalnych.

Rozwiązanie to zapewnia możliwość reakcji na zmiany zachodzące w obszarze selektywnej zbiórki odpadów i dostosowanie sposobu eksploatacji instalacji do zmieniających się potrzeb. Warto wiedzieć, że system znajduje zastosowanie w przypadku instalacji przetwarzających powyżej 20 tys. ton rocznie.

Firma Sutco na targach Poleko 2008

W tej chwili firma Sutco może się pochwalić już dziesięcioma oddanymi do użytku instalacjami służącymi do segregacji, trzema instalacjami do kompostowania. W trakcie realizacji jest też jedna instalacja do segregacji wraz z kompostowaniem i dwa systemy do segregacji. Z kolei zagranicą funkcjonuje już ok. 150 instalacji do przetwarzania odpadów.