Folia znika z budowy

Folia znika z budowy
Od osiemnastu miesięcy firma Xella Polska we współpracy z firmą Interseroh Organizacją Odzysku prowadzi proekologiczną akcję na rzecz ochrony środowiska - "Folia znika z budowy". Efekt - 40 ton folii znikło z polskich placów budów.

Letni sezon budowlany w pełni, na placach budowy produkowana jest zatem duża ilość tworzyw, w tym folii. Warto zastanowić się, co zrobić z taką ilością odpadów. Najbardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem jest ich ponowne wykorzystanie. W tym celu właśnie prowadzona jest akcja „Folia znika z budowy”.

- Według ostatnich dostępnych danych GUS w Polsce wprowadzono na rynek 669,932 ton opakowań z tworzyw sztucznych, w tym podlegających obowiązkowi recyklingu 667,891 ton. – mówi Anna Waszczuk, analityk rynku Xella Polska. - Recyklingowi poddano jedynie 159,845 tys. ton. Osiągnięty poziom recyklingu wyniósł zaledwie 23,9 proc. wszystkich wprowadzonych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych. Jestem pewna, że zainicjowana przez nas akcja przyczyni się do znaczącego wzrostu tego poziomu.

Akcja „Folia znika z budowy” została uruchomiona na początku 2009 roku. Już w połowie roku 2009 organizatorzy mogli pochwalić się oczyszczeniem z folii 50 placów budowy na terenie całego kraju. Po upływie roku liczba ta wzrosła 2,5-krotnie – 135 placów budowy zostało objętych akcją. Wiosną 2010 akcja ponownie zaczęła się dynamicznie rozwijać.

Do tej pory w wyniku trwania akcji odebrano łącznie 40 ton folii ze 178 budów z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń odnotowano z województw: mazowieckiego, pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Najczęściej odbiór folii zgłaszały osoby prywatne lub deweloperzy prowadzący małe budowy, ale nie brakowało również zgłoszeń ze strony firm prowadzących duże inwestycje.

- Drugi kwartał tego roku wskazuje na trend wzrostowy w liczbie zgłoszeń, z przewagą budów prywatnych. Warunki pogodowe jak też ustabilizowana sytuacja na rynku znajdują odzwierciedlenie w branży budowlanej. Dzięki temu spodziewamy się dużego odzewu w kolejnym kwartale. – mówi Anna Grom–Parsons, koordynator ds. rynku ze strony Interseroh. – Sytuacja na rynku surowców wtórnych nadal pozostaje sprzyjająca i nie przewidujemy większych trudności wśród lokalnych odbiorców folii.

Warto wiedzieć, że „Folia znika z budowy” to akcja niekomercyjna prowadzona bezpłatnie w oparciu o dobrowolne zaangażowanie wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. Każdy inwestor może zgłosić chęć oddania zbędnych opakowań foliowych. Zgłaszający otrzymuje w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia możliwe w jego przypadku rozwiązanie. Może być to odbiór z placu budowy przez przedstawiciela firmy recyklingowej lub w przypadku budów, których umiejscowienie nie daje możliwości odbioru folii przez lokalnego odbiorcę, wskazanie najbliższego punktu skupu. Minimalna ilość folii opakowaniowej, która bezpłatnie znika z terenu budowy to 1m3.

Zebrana folia musi być czysta, ponieważ tylko taka nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Dlatego warto wziąć to pod uwagę już na etapie organizowania placu budowy i wygospodarować na nim osobne miejsce przeznaczone na zbiórkę odpadów budowlanych do kontenera oraz miejsce na składowanie czystej folii do recyklingu.

Czytaj więcej: Folia 291 Budownictwo 169Forum

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Reportaże