Forum Ekologiczne Branży Chemicznej po raz dwunasty w Toruniu

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej po raz dwunasty w Toruniu
Już po raz dwunasty Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" zapraszają kadrę menedżerską oraz ekspertów ochrony środowiska i bezpieczeństwa procesowego na Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w toruńskim Hotelu Copernicus w dn. 30 września - 1 października.

Podobnie jak w latach ubiegłych program konferencji zawiera szereg interesujących prelekcji. W tym roku dotyczyć one będą m.in. transpozycji Dyrektywy SEVESO III do polskiego porządku prawnego, transpozycji dyrektywy IED i planowanych zmian w podejściu do dokumentów referencyjnych dla branży chemicznej oraz nowych wymagań wynikających z Dyrektywy IED dotyczących monitorowania instalacji. Nie zabraknie również ciągle aktualnych tematów związanych z odpadami – poczynając od wykorzystania osadów ściekowych przy okazji rekultywacji składowisk, poprzez planowaną na najbliższy czas legislację europejską w tym temacie aż do przykładów konkretnych metod utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej organizatora konferencji.