Forum Ekologiczne o zmianach klimatycznych

Forum Ekologiczne o zmianach… Siódme spotkanie branży chemicznej w Toruniu za nami. Jak co roku było ono zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Pierwszego dnia trzydniowej Konferencji, uhonorowano firmy, które skutecznie wdrożyły Ramowy System Zarządzania Programu Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska"). Są nimi: Zakłady Azotowe Puławy, Basell Orlen Polyolefins, ZAK S.A. oraz HSH Chemie. Do grona realizatorów tego światowego Programu, realizowanego w Polsce przez blisko 40 firm chemicznych, przyjęto także BASF Polska.

Jednak najciekawszym punktem toruńskiego Forum była debata o zmianach klimatycznych. Pokazała ona jak wiele istnieje poważnych kontrargumentów, co do lansowanej przez mainstreamowe media i Unię Europejską tezy o wpływie działalności człowieka na zmiany klimatu. Argumenty te są istotne zwłaszcza w kontekście gospodarczych skutków realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Forum Ekologiczne o zmianach klimatycznych


Dyskusję na temat „Efekt cieplarniany - co jest prawdą a co mitem?” rozpoczął prof. Marian Miłek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodoowej w Sulechowie. Mówił o historii „narodzin” tezy o wpływie działalności człowieka na zmiany klimatu i szeregu aspektów z tym związanych. O przyczynach i skutkach zmian klimatycznych opowiadał Marek Kejna, klimatolog z Torunia. Zawiłości, konsekwencje i ryzyko płynące z Unijnej Polityki Klimatycznej przybliżył z kolei były Minister Środowiska Tomasz Podgajniak. Dużym rozczarowaniem zarówno organizatorów jak i uczestników debaty była absencja przedstawicieli organizacji ekologicznych, o których udział zabiegano od wielu miesięcy.

Na zakończenie Forum, w podsumowaniu debaty, przyjęto specjalny Apel jako wkład w proces kształtowania polityki ochrony środowiska.

Oto treść Apelu uczestników debaty na Forum Ekologicznym Branży Chemicznej.

„Jednym z fundamentalnych obowiązków każdego Obywatela, troszczącego się o dobro ogółu, jest dokonywanie racjonalnych ocen i publiczne wyrażanie swych opinii. Od tego obowiązku nie może uwolnić świadomość nikłej reakcji adresatów. Przestrzeń publicznej dyskusji o wpływie działalności człowieka na obserwowane zmiany klimatu zawiera zbyt wiele godnych refleksji spostrzeżeń, by przejść obok nich obojętnie. Konieczna jest rewizja szlaków wytyczonych fundamentami polityki klimatyczne Unii Europejskiej oraz dokonanie racjonalnych i logicznych przemyśleń. I to teraz, gdy jest jeszcze szansa, by złagodzić skutki podjętych już działań, a jednocześnie uchronić przed znacznie bardziej dotkliwymi skutkami działań planowanych w przyszłości.

Apel ten znajduje swe źródło w głębokim przekonaniu, że świadomość odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń nie jest pustym frazesem wypowiadanym z trybun politycznych zmagań.”

Czytaj więcej:
Ekologia 660