Forum ekologiczne w Toruniu

Forum ekologiczne w Toruniu Tej jesieni w Toruniu po raz ósmy spotka się polska branża chemiczna na corocznym Forum Ekologicznym Branży Chemicznej.

Toruńska Konferencja skupia każdego roku ok. 80 osób i jest miejscem spotkania i wymiany doświadczeń kadry menedżerskiej, specjalistów i ekspertów branży chemicznej, zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. W głównej mierze poświęcona jest realizacji przez polską branżę chemiczną ogólnoświatowego Programu "Responsible Care".

Międzynarodowy Rok Chemii, który właśnie obchodzimy, uświadomił opinii publicznej wiodącą rolę chemii w rozwoju cywilizacyjnym. To dobra okazja i przyczyna, by zastanowić się jakie jeszcze wyzwania stoją zarówno przed chemią nie tylko jako nauką, ale także jako przemysłem. Warto podkreślić, że tegoroczne obchody zwrócone są ku zagadnieniu roli chemii w dekadzie edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi. Świadomość istoty tego zagadnienia, zobowiązuje branżę chemiczną - administrację państwową i samorządową, a zwłaszcza przedsiębiorstwa do nieustannego śledzenia regulacji prawnych, dotyczących ochrony środowiska – mówi Marta Łozowska z Sekretariatu Programu "Odpowiedzialność i Troska" Polskiej izby Przemysłu Chemicznego - Nadrzędnym celem Forum ekologicznego jest wspieranie przemysłu w zakresie interpretacji przepisów środowiskowych i wypełniania obowiązków prawnych, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji branży chemicznej. Organizatorzy październikowego Forum, chcą po raz kolejny stworzyć także dogodną płaszczyznę do rozmowy w tematyce ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w kontekście inicjatywy „Odpowiedzialność i Troska”.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Czego zatem można spodziewać się po tegorocznej konferencji?

Choćby informacji jakie wyzwania niesie implementacja Dyrektywy o emisjach przemysłowych, a także co zmienia w zakresie ochrony gleby; wyjaśnienia czym różni się szkoda w środowisku od szkody wyrządzonej oddziaływaniem na środowisko; jakie „oblicze” prawne ma art. 305a ustawy Prawo ochrony środowiska (naliczanie kar za ścieki); jakie ma branża doświadczenia z raportem KOBIZE i co nowego w tym zakresie będzie ją wkrótce czekać. Oczywiście nie zabraknie też tematu dotyczącego handlu uprawnieniami do emisji, zwłaszcza w aspekcie wyzwań i komplikacji jakie niesie trzeci okres rozliczeniowy.

Forum ekologiczne zaplanowano w dniach 12 – 14 października 2011 r.

Czytaj więcej:
Ekologia 660