Frezowanie elektrod hybrydowo w VISI Machining 3D

Frezowanie elektrod hybrydowo w VISI Machining 3D
VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu - począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania elektrod hybrydowo. Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej, półfabrykatu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy oraz układ bazowy. Sposób definiowania strategii polega na podświetleniu pozycji elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii, wybraniu polecenia Dodaj operację oraz wskazaniu w wyświetlonym oknie dialogowym strategii Frezowanie elektrod hybrydowo. Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego. Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania elektrod hybrydowo, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest trzech zasadniczych obszarów: pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki, drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii, oraz trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika, w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę.

Na końcu programista może przeanalizować ścieżki narzędzia za pomocą Analizy toru narzędzia czy przeprowadzić symulację kinematyczną obróbki u uwzględnieniem geometrii maszyny oraz ubytku materiału

VISI


Więcej informacji na temat sposobu definicji strategii frezowania elektrod hybrydowo czy ogólnie oprogramowania VISI można znaleźć na stronie internetowej www.visicadcam.pl oraz na kanale YouTube.


brak
 

Profesjonalne systemy inżynierskie | Edgecam, Radan, VISI

Polska