Fundacja Dassault Systèmes wspiera Uniwersytet Nauk Stosowanych w Trewirze

Fundacja Dassault Systèmes…

La Fondation Dassault Systèmes, fundacja wspierająca przemiany w dziedzinie edukacji i badań naukowych w oparciu o możliwości jakie niesie technologia 3D oraz przestrzeń wirtualna, ogłosiła przyznanie grantu niemieckiemu Uniwersytetowi Nauk Stosowanych w Trewirze, który przygotowuje studentów do kariery inżynierskiej dzięki zastosowaniu nowych metod nauczania bazujących na immersyjnej rzeczywistości wirtualnej.

Uczelnia wykorzysta przyznane środki na opracowanie, walidację i wdrożenie scenariuszy e-learningowych bazujących na immersyjnej rzeczywistości wirtualnej, które będą wykorzystane w programie nauczania ''Laboratory for Digital Product Development and Manufacturing''.

Studenci 10 programów licencjackich i ośmiu programów magisterskich z zakresu inżynierii, technologii i nauk ścisłych skorzystają z aplikacji oferujących nowe metody wizualizowania danych oraz interakcji z nimi, poznają także  złożone procesy inżynieryjne i biznesowe stosowane w rozwoju i wytwarzaniu produktów przemysłowych. Aplikacje będą użyte w projektach studentów w takich dziedzinach, jak projektowanie oraz tworzenie prototypów i efektywnych koncepcji zrównoważonego transportu lokalnego, robotyka, ergonomia i symulacje, wirtualne projektowanie fabryk, modelowanie obiektów budowlanych oraz immersyjne doświadczenia marketingowe. Środki z grantu zostaną także wykorzystane na publikacje postępów prac projektowych w ramach serii publicznych wykładów i materiałów wideo dostępnych w Internecie.

- Immersyjna rzeczywistość wirtualna (IVR) może zrewolucjonizować procesy cyfrowej transformacji przemysłu. Uczelnie wyższe powinny dostosować się do przemian i kształcić studentów w zakresie odpowiedzialnego i przemyślanego wykorzystania technologii IVR - mówi Michael Hoffmann, dyrektor laboratorium LDPF na Wydziale Inżynierii i Technologii w Trier University of Applied Sciences.  - Wsparcie fundacji La Fondation Dassault Systèmes pomoże nam wzbogacić program nauczania i zwiększyć potencjał tego zaawansowanego narzędzia e-learningowego na potrzeby kierunków inżynieryjnych w naszej uczelni. 

- Immersyjne środowiska wirtualne oferują studentom nowe, bardziej dynamiczne i po prostu lepsze wrażenia poznawcze, które będą mogli zastosować w życiu zawodowym, aby stawić czoła zarówno współczesnym, jak i przyszłym wyzwaniom - mówi Thibault de Tersant, prezes fundacji La Fondation Dassault Systèmes. - Wspierając Uniwersytet w Trewirze, wykonujemy kolejny krok w kierunku transformacji edukacji i zwiększania szans przyszłych pokoleń na rynku pracy dzięki sprawdzonym w przemyśle technologiom 3D.


Czytaj więcej:
Druk 3D 221

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum