Fundacja Haas wspiera edukację techniczną

Równocześnie 86 proc. ankietowanych jako przeszkodę w podjęciu pracy zawodowej wskazuje brak praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy. Jak wobec tego poprawić poziom kształcenia zawodowego młodych ludzi?

Badanie ujawniło, ponad 72 proc. uczniów jako przeszkodę w podjęciu pracy zawodowej po ukończeniu edukacji wskazuje niewłaściwe przygotowanie zawodowe, tzn. takie, które nie odpowiada na konkretne potrzeby pracodawców.

Jednocześnie badani wskazali, w jaki sposób szkoły mogłyby rozwijać kompetencje zawodowe swoich uczniów. Za kluczowe w tym zakresie badani uznali posiadanie przez szkołę nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu (89 proc. ankietowanych), na drugim miejscu wśród wskazań znalazło się zaoferowanie uczniom dodatkowych warsztatów, szkoleń etc. Trzecie miejsce należy zaś do nowoczesnych sal warsztatowych, którymi powinna dysponować szkoła.

Obok tych czynników ponad 92 proc. badanych uważa, że poziom edukacji zawodowej i technicznej w Polsce może poprawić ściślejsza współpraca pomiędzy firmami a szkołami. Współpraca ta powinna przejawiać się przede wszystkim, zdaniem ankietowanych, w organizacji praktyk zawodowych i ofercie stażów.

- Powyższe wyniki wskazują na to, co dotąd intuicyjnie przeczuwaliśmy, rozwijając zakres naszej współpracy ze szkołami, wspierając od lat szkolnictwo zawodowe w kraju - mówi Ziółkowski. - Aby przeciwdziałać brakowi specjalistów, potrafiących obsłużyć nasze maszyny, zaangażowaliśmy się w szereg działań, mających na celu spopularyzowanie kształcenia się w zakresie obróbki skrawaniem i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Bez kompetentnych operatorów cały dystrybuowany przez nas sprzęt byłby bezużyteczny - dziś frezer czy tokarz musi umieć odpowiednio zaprogramować maszynę, określając wiele kluczowych parametrów jej pracy. Trudno się tego nauczyć, nie mając dostępu do najnowocześniejszych obrabiarek, narzędzi i technologii. Na szczęście nasze działania przynoszą efekty i coraz więcej młodych ludzi wybiera właśnie tę ścieżkę przyszłej kariery zawodowej.

Czym kierują się kandydaci wybierając szkołę, w której nauczą się przyszłego zawodu? Z badania Abplanalp wynika, że pierwszorzędne znaczenie ma w tym zakresie jakość wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, na który to czynnik wskazało aż 81,19 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo dwa czynniki: kompetencje kadry nauczycielskiej i program praktyk i staży - oba ze wskazaniami 71,8 proc. badanych. Także, że współpraca partnerska szkoły z potencjalnymi pracodawcami jest czynnikiem silnie decydującym o wyborze placówki przez kandydata - wskazało na niego ponad 61 proc. ankietowanych.

Abplanalp z siedzibą w Warszawie to jeden z największych dystrybutorów obrabiarek CNC w Europie Środkowej i Wschodniej. Holding Abplanalp składa się z sześciu niezależnych spółek, działających w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz w Taszkiencie w Uzbekistanie, która to firma obsługuje kontrahentów z obszaru Kaukazu i  Azji Centralnej. Abplanalp Sp. z o.o. jest jedynym dystrybutorem obrabiarek marki Haas Automation na Polskę.


brak
 

Haas, cnc, obróbka cnc, obrabiarki cnc, obrabiarki sterowane numerycznie, obrabiarki ciężkie,

Polska