Fuzja spółki Suwary i Boryszew ERG oddział Sochaczew

Na krajowym rynku tworzyw sztucznych dochodzi do ważnego wydarzenia. Wczoraj zarządy spółek Suwary i Boryszew ERG w Sochaczewie zdecydowały o połączeniu obydwu podmiotów i podpisały stosowny plan połączenia.

Połączenie, co do którego nastąpiło już porozumienie, nastąpi w drodze przejęcia przez Suwary spółki Boryszew ERG S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Suwary, poprzez nową emisję akcji. Po połączeniu Boryszew SA stanie się głównym udziałowcem nowej spółki.

W tej chwili Suwary są czołowym krajowym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych. Z kolei Boryszew ERG zajmuje się wytwarzaniem wielu produktów, ale jedną z ważniejszych części jego asortymentu stanowią opakowania z poliolefin i spienionego polistyrenu. Oferuje m.in. łubianki, wiadra i beczki. Są to opakowania obojętne fizjologicznie i odporne na większość związków chemicznych.

Jaki jest powód tego połączenia?

Analizy dowiodły, że Boryszew ERG O/Sochaczew w ok. 76 proc. produkcji jest bardzo zbliżony do Suwar w zakresie stosowanej technologii i rynku. Obydwa podmioty w wielu przypadkach wykorzystują te same technologie i surowce. Tak jest m.in. w odniesieniu do używania polietylenu, polipropylenu, poliamidu oraz PMMA. Ponadto Boryszew sięga po niestosowane przez Suwary polichlorek winylu (PVC) oraz polistyren EPS i EPP. Suwary dla odmiany stosują zaś nieznany u partnera ABS.

Do Boryszew ERG o/Sochaczew należy aktualnie 25 proc. udziałów w krajowym rynku opakowań. Z kolei pozycja Suwar najmocniejsza jest w odniesieniu do segmentu, wytwarzającego kanistry 10 l (30 proc.) oraz kanistry 30 l (30 proc.).

Wszystko to sprawia, że celem strategicznym ma być zbudowanie silnego podmiotu w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wiadomo już, że po fuzji nastąpić ma przejście z produkcji opakowań powszechnego użytku na produkcję bardziej specjalistyczną.

- Dzięki połączeniu spółki osiągną zwiększenie efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów) – napisano w specjalnym komunikacie.

Jeśli chodzi o Suwary, to w tej chwili roczna sprzedaż firmy wynosi ok. 45 mln zł, a zatrudnienie sięga 200 osób. Opakowania stanowią ok. 69 proc. tego asortymentu. Spółka jest notowana na GPW.

Z kolei w przypadku Boryszew ERG roczna sprzedaż Oddziału Sochaczew osiąga poziom 205 mln zł, a zatrudnienie ok. 710 osób. Opakowania generują ok. 8 proc. sprzedaży. Głównym akcjonariuszem Boryszew SA jest Roman Karkosik, jeden z największych graczy warszawskiego parkietu.


brak
 

BORYGO, kleje, chemia, drzwi, opakowania EPS i EPP, opakowania PE, łubianki, wiadra

Polska