GOZ - rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025

GOZ - rozwiązania dla gminy…

Konferencja "Gospodarka o obiegu zamkniętym - rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025 r.” skierowana jest do przedstawicieli samorządów, ludzi ze świata nauki i biznesu, pracowników firm i instytucji. Spotkanie odbędzie się 27 lutego w Targach Kielce.

Celem wydarzenia jest podjęcie dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wśród znakomitego grona prelegentów znajdują się m.in. profesor Jerzy Hausner i profesor Joanna Kulczycka.

Tematem przewodnim konferencji są różnorodne wymiary gospodarki w obiegu zamkniętym z naciskiem na zielone zamówienia publiczne, selektywną zbiórkę odpadów, w tym tekstylnych, nie pomijając kluczowego aspektu, jakim jest ekoprojektowanie produktów pod kątem dalszego ich wykorzystania. Istotne jest budowanie świadomości konieczności zamykania pętli surowców w gospodarce, przy czym i stworzenie odpowiednich warunków gospodarczych dla produktów z recyklingu.

Podczas debaty prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie jakie kroki należy podjąć, a także jakie instrumenty ekonomiczne wprowadzić, by rozwijać gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Organizatorem konferencji jest Klaster Gospodarki odpadowej i Recyklingu. Termin konferencji:27.02.2019, godz. 10.00 - 15.00. Miejsce konferencji: Targi Kielce - Sala G2. Udział w konferencji jest bezpłatny.