Gospodarka 4.0 - eksperci Orlen o rewolucji cyfrowej

Gospodarka 4.0. oznacza więc szereg szans dla polskich przedsiębiorstw, które mogą i powinny aktywnie wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji do poprawy konkurencyjności oraz relacji z konsumentami. Powinny, bo dysponują zapleczem produkcyjnym do testowania nowych rozwiązań w obszarze energii i petrochemii.

Dla sektora paliw cyfryzacja oznacza przede wszystkim możliwość poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumenta, które trzeba odgadnąć. Dla utrzymania konkurencyjności konieczna będzie cyfryzacja łańcucha wartości firm przy wykorzystaniu możliwości, jakie płyną z robotyzacji i sztucznej inteligencji. Konieczna będzie właściwa diagnoza potrzeb klientów i dostarczenie produktu czy usługi - na stacjach lub bezpośrednio do domu. Ma to ścisły związek z rozwojem „gospodarki na żądanie”. Mimo ogromnej niepewności, jak się rozwinie przyszłość sektora energii, pewne jest jedno: scenariusze kontynuacji odchodzą w zapomnienie! Od zmian nie da się uciec, nienadążanie za zmianami doprowadzi do biznesowej katastrofy, a przyszłość należy do tych, którzy te zmiany wyznaczają.

Zaangażowanie w Gospodarkę 4.0. będzie wymagało również nowego podejścia do potencjalnych czynników ryzyka. W tym procesie największym wyzwaniem jest bowiem przyzwolenie na ryzyko i umiejętne nim zarządzanie. Polski przemysł już zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że musi się zmienić, ponieważ presja innych graczy - także tych spoza branży - jest ogromna.

Przemysł 4.0: historia i definicja

Pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce pod koniec XVIII w. w Wielkiej Brytanii i polegała na mechanizacji przemysłu tekstylnego. Zadania wcześniej wykonywane ręcznie przez setki tkaczy we własnych gospodarstwach przeniesiono do jednego zakładu tekstylnego, tworząc w ten sposób prototyp fabryki. Druga rewolucja przemysłowa miała miejsce na przełomie XIX i XX w., a spektakularnym dowodem sukcesu jej metod było uruchomienie linii produkcyjnej przez Henry’ego Forda i rozpoczęcie stulecia masowej produkcji samochodów. Pierwsze dwie rewolucje przemysłowe doprowadziły do wzrostu zamożności pracowników oraz do urbanizacji. Trzecia rewolucja przemysłowa miała miejsce w latach 70. XX w. i polegała na zwiększeniu automatyzacji procesów produkcji z wykorzystaniem komputerów. Czwartą rewolucję przemysłową obserwujemy od 5–6 lat i polega ona na integracji systemów cyfrowych z fizycznymi.

Powszechnie rozpoznawany dzisiaj termin przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0) pojawił się w domenie publicznej w 2011 r. podczas targów w Hanowerze jako nazwa dla wspólnej inicjatywy przedstawicieli biznesu, polityki i nauki promującej ideę wzmocnienia konkurencyjności przemysłu Niemiec. Pomysł tak się spodobał rządowi federalnemu Niemiec, że ten postanowił uczynić z Industrie 4.0 integralną część rządowej inicjatywy „High-Tech Strategy 2020 for Germany”, której celem jest wypromowanie Niemiec jako globalnego lidera innowacyjności technologicznej. Nowa idea, znajdująca się w centralnym miejscu rządowej strategii rozwoju niemieckiej gospodarki, zaczęła żyć własnym życiem i dopiero wtedy doczekała się dużej liczby publikacji określających, czym ma być Industrie 4.0


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska