Grafe opracowuje rocznie 10 tys. wariantów kolorów

Grafe opracowuje rocznie 10… Firma Grafe poinformowała podczas targów K odbywających się w niemieckim Düsseldorfie o prowadzonych przez siebie pracach związanych z rozwinięciem projektu, mającego na celu wprowadzenie biodegradowalnych masterbaczy, czyli kolorowych koncentratów w granulowanej formie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Informację tej treści można było uzyskać na stoisku Grafe w trakcie trwających właśnie 17. Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2007.

Masterbacze będą dostępne w tych samych błyszczących i jaskrawych kolorach i będą posiadać te same właściwości, co „klasyczne” produkty tego rodzaju.

Co szczególnie istotne będą jednak stanowić wyzwanie dla coraz większej świadomości ekologicznej oraz coraz ściślejszych wymagań legislacyjnych związanych z aspektami środowiskowymi.

Grupa Grafe będzie oferować masterbacze dla biodegradowalnych tworzyw pod nazwą handlową „Biocolen”. Tworzywa wykonane z odnawialnych surowców utorują drogę dla wtórnego przetwórstwa, czyli użycia surowca w takim samym co poprzednio procesie produkcyjnym.

Projekt Grafe już trwa. Nie tylko przeprowadzono już testy związane z kompostowalnością, ale wykonano także badanie odnośnie wytrzymałości, stężenia, odporność na światło i wodę. Testowane warstwy podlegały całkowitej degradacji już po upływie dwóch tygodni.


Kompostowalność bioplastycznych produktów - czyli taka właściwość tworzyw, która powoduje, że są one zdolne do ulegania rozkładowi biologicznemu i przyswojeniu w środowisku kompostu, tak że tworzywa nie można wizualnie wyróżnić, rozkładają się do CO2, wody, składników nieorganicznych, biomasy, z szybkością porównywalną do innych znanych materiałów kompostowalnych (celuloza) i nie pozostawiają toksycznych resztek - zawierająca nieorganiczne pigmenty minerałowe lub organiczne barwniki syntetyczne została mocno zredukowana. Tym samym produkty wykonane z Biocolenu, które są produkowane z roślinnych barwników, są całkowicie biodegradowalne.

Czytaj więcej:
Targi 1280
Barwniki 114

Barwniki, koncentraty barwiące, tworzywa barwione w masie, stabilizatory termiczne, środki poślizgowe i smarne, antyblokery, stabilizatory UV, uniepalniacze

Polska, 42-700 Lubliniec, K. Miarki 15/4