Grupa Azoty Puławy wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Grupa Azoty Puławy wyróżniona…

Grupa Azoty Puławy została laureatem drugiej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowanego przez Grupę PTWP. Ranking stanowi zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce 25 kwietnia 2022 roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyróżnienie w imieniu Grupy Azoty odebrał Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Wyboru liderów rankingu dokonała Rada kampanii "Zielony indeks" złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie.

Tegoroczna nagroda to już kolejne wyróżnienie dla spółki z Grupy Azoty w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. W ubiegłym roku nagrodzono prace modernizacyjne na instalacji kwasu azotowego technicznego w Tarnowie, które przyczyniły się do ograniczenie emisji gazu cieplarnianego podtlenku azotu w Grupie Azoty S.A.

Wyróżnienie dla Grupy Azoty Puławy przyznano za projekt badawczo-rozwojowy Opracowanie i wprowadzenie zaawansowanego systemu sterowania APC dla instalacji wytwarzania amoniaku. APC (Advanced Process Control) to zaawansowany system sterowania, którego wdrożenie zmniejszyło ślad węglowy na jednej linii produkcji amoniaku o ponad 20 kg CO2/tonę amoniaku.

- Rozwiązanie, które zrealizowaliśmy w Puławach zmniejsza energochłonność procesu poprzez ograniczenie zużycia głównego surowca - wysokometanowego gazu ziemnego. Pozwala to także na zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną, a równocześnie chronić środowisko obniżając emisję CO2. To projekt idealnie wpisujący się w nową strategię Grupy Azoty, której jednym z celów jest m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy. Cieszę się, że praca puławskiego zespołu została zauważona i doceniona w tak ważnym rankingu – mówi Tomasz Hryniewicz, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

- W imieniu zarządu Grupy Azoty dziękuję za wyróżnienie i uhonorowanie zrealizowanego w spółce wchodzącej w skład Grupy Azoty projektu zaawansowanego systemu sterowania APC dla instalacji wytwarzania amoniaku. Miejsce w ścisłej czołówce Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest nie tylko docenieniem prowadzonych w Grupie Azoty Puławy prac badawczo-rozwojowych, ale stanowi też motywację i duży impuls do dalszych działań w tym obszarze dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Pozytywne efekty zrealizowanego projektu uzasadniają wdrożenie systemu APC na pozostałych ośmiu liniach produkcji amoniaku, co pozwoli obniżyć emisje CO2 w sumie nawet o ponad 20 tys. ton w skali roku. W przyszłości Grupa Azoty Puławy zamierza wprowadzić system APC również w innych procesach technologicznych. Realizacja projektu odbyła się w ramach programu sektorowego "Innochem" finansowanego ze środków NCBiR w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest częścią szeroko zakrojonej kampanii „Zielony indeks” dedykowanej tym, którzy aktywnie uczestniczą w "zielonej" transformacji polskiej gospodarki.

zdjecie-1