Grupa ERG zwiększa eksport

Grupa ERG zwiększa eksport… Grupa Kapitałowa ERG S.A. wygenerowała w trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług na poziomie 68,44 mln zł w porównaniu do 63,74 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o ponad 7%. Spółka wyraźnie zwiększyła też sprzedaż na eksport z poziomu 14,4% w analogicznym okresie roku ubiegłego do ponad 22% zanotowanym narastająco w roku 2018. W opinii Zarządu ERG S.A. istnieje wyraźny potencjał do dalszego zwiększania wolumenu sprzedaży zagranicznej, co może przyczynić do poprawy pozycji rynkowej Grupy.

Mimo zwiększenia sprzedaży Grupa zanotowała spadek zysku netto z poziomu 2,56 mln zł wygenerowanego w roku 2017 do 2,08 mln zł w 2018 r. Czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów, w tym w szczególności sprzedaży i ogólnego zarządu były wzrost kosztów transportu (+0,35 mln zł r/r) związanych z większym wolumenem sprzedaży, szczególnie eksportowej oraz zwiększone koszty związane z magazynowaniem zapasów (ok. +0,2 mln zł r/r), co z kolei jest jeszcze efektem wysokich stanów magazynowych z końca roku 2017. Oprócz tego wśród kosztów okresu wzrosły jeszcze koszty usług obcych innych niż transport (+0,2 mln zł r/r) oraz wynagrodzeń i narzutów na nie. W sumie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w trzech kwartałach 2018 r. o 2,65 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z czego kwota około 1,5 mln zł to koszty związane z produkcją wyrobów gotowych z nowej inwestycji ujęte w pozycji kosztów ogólnego zarządu, a kwota ok. 1,15 mln zł, to rzeczywisty wzrost kosztów obniżający wynik roku 2018.

Warto natomiast zauważyć, że po trzech kwartałach 2018 r. saldo środków pieniężnych wyniosło 1,23 mln zł, wobec 47 tys. zł na koniec II kwartału 2018 i 311 tys. zł na koniec roku 2017. Wzrost salda środków pieniężnych po 9 miesiącach bieżącego roku był efektem większych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego przepływów z działalności operacyjnej oraz większych wydatków inwestycyjnych. Wyższy poziom środków pieniężnych jest w dużej mierze spowodowany optymalizacją wysokich stanów magazynowych zapasów z końca roku 2017.

- Cieszy nas stabilny wzrost przychodów a z drugiej strony dynamicznie rosnący poziom sprzedaży zagranicznej. Obecnie eksportujemy naszą folię do 21 państw, a widzę możliwości dalszego poszerzenia liczby miejsc, do których będą docierać nasze produkty. Jestem także zadowolony z poprawy poziomu cash flow, co widać szczególnie kiedy porównuje się 3 kwartał do drugiego w tym roku. Jednorazowo wyniki 3 kwartału popsuły nam dodatkowe koszty związane z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej, a także rosnące koszty zatrudnienia. Natomiast jestem przekonany, że nowa inwestycja na pewno przyniesie nam korzyści w kolejnych kwartałach, szczególnie na początku przyszłego roku. Nowa linia produkcyjna w 90% wytwarza folię z przeznaczeniem na eksport. Na razie jeszcze nie osiągnęliśmy 100% wydajności, ale pracujemy nad tym intensywnie. Mamy bardzo dużo zamówień zza granicy i coraz więcej zapytań o dostawy naszych produktów - komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG S.A.

ERG produkuje głównie folię na potrzeby branży budowlanej, spożywczej, motoryzacyjnej oraz FMCG, czyli obejmującej towary codziennego użytkowej. Firma zatrudnia około 200 osób, które pracują w systemie czterobrygadowym. Spółka notuje wzrost sprzedaży produktów foliowych m.in. dzięki rozbudowie parku maszynowego. Ogranicza natomiast produkcję innych mniej zyskownych produktów np. folii do pakowania napojów, czyli w takich segmentach, gdzie konkurencja na polskim rynku jest bardzo duża. ERG sprzedaje swoje produkty m.in. do Niemiec, Włoch, Francji, ale także Rosji, Białorusi, Serbii czy na Ukrainę. W ostatnim okresie spółka szczególnie zwiększyła swój eksport do państw z południa Europy. Obecnie spółka jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, który ma umożliwić Grupie dynamiczniejszy rozwój. O efektach tego procesu spółka poinformuje najpóźniej na początku przyszłego roku.

Źródło: ERG S.A.

Czytaj więcej:
Folia 364

Reportaże

Forum