Grupa Ergis podsumowuje półrocze i zapowiada zwiększenie produkcji folii

Grupa Ergis podsumowuje półrocze i zapowiada zwiększenie produkcji folii
Grupa Ergis zanotowała po I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 350,4 mln zł (wzrost o 1,4 proc.), zysk operacyjny na poziomie 20,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 14 mln. Zysk EBITDA w pierwszym półroczu wyniósł 33,4 mln zł.

Grupa odnotowała nieznaczny spadek rentowności w porównaniu z I półroczem 2015 roku. Zysk EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 33,4 mln zł w porównaniu z wynikiem 36 mln zł wypracowanym w pierwszym półroczu 2015 roku. Ta różnica wynika z wyjątkowo wysokiego wyniku drugiego kwartału 2015, warto zaznaczyć bowiem, że w pierwszym półroczu 2014 EBITDA wyniósł 30 mln zł.

- Wyniki I półrocza oceniam jako satysfakcjonujące - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - O wysokim prawdopodobieństwie nieznacznego spadku rentowności ostrzegaliśmy z wyprzedzeniem, pamiętając, że zyskowność II kwartału 2015 znacznie wykraczała poza średnią kwartalną, tworząc efekt wysokiej bazy, co oznaczało, że ich powtórzenie w II kwartale 2016 roku było mało prawdopodobne. Cieszy nas dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie opakowań przemysłowych, do którego w I półroczu przyczynił się rozwój sprzedaży taśm PET oraz rozwój sprzedaży wielowarstwowej folii stretch nanoErgis. Idąc za ciosem, rozpoczęliśmy w Oławie budowę nowej linii do produkcji tej folii. Sukcesem dzielimy się także z akcjonariuszami - wypłaciliśmy najwyższą w naszej historii dywidendę w wysokości 0,16 zł na akcję.

Spółka zanotowała wzrost sprzedaży, o 5,81 proc., w najważniejszym segmencie swoich produktów: opakowaniach przemysłowych, czyli wytwarzanych w fabryce w Oławie foliach stretch i taśmach PET oraz opakowaniach drukowanych produkowanych w spółce FlexErgis w Nowym Sączu (o 6,45 proc.).

Biorąc pod uwagę stały wzrost popytu na wielowarstwową folię nanoErgis, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji tej folii w zakładzie w Oławie. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł. Uruchomienie linii planowane jest w drugim półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2016 roku ceny surowców strategicznych zmieniały się w zróżnicowany sposób. W przypadku zmiękczaczy, PET oraz niektórych typów polietylenu ceny te były niższe niż w poprzednim roku. Ceny PVC, oraz niektórych istotnych dla spółki odmian LLDPE wzrosły. W efekcie, w ocenie spółki, ceny surowców strategicznych nie miały istotnego wpływu na wyniki wypracowane w I półroczu 2016 roku.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska