Grupa Ergis zwiększyła sprzedaż w I kwartale

Grupa Ergis zwiększyła sprzedaż w I kwartale
Grupa Ergis zanotowała w pierwszym kwartale 2013 przychody ze sprzedaży na poziomie 162,1 mln z, czyli o 3,4 proc. wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 11,3 mln zł (czyli była wyższa o 33,4 proc. od osiągniętej rok wcześniej), a wynik operacyjny wyniósł 6 mln zł (wzrost o 61,6 proc.). Na wynik netto Spółki po pierwszym kwartale negatywny wpływ miały różnice kursowe. Był on o 1,1 mln niższy niż w poprzednim roku i wyniósł 2,5 mln zł.

Zdaniem władz spółki, poprawa rentowności operacyjnej jest przede wszystkim wynikiem reorganizacji w biznesie folii twardych, której kluczowym elementem było przeniesienie części produkcji tego asortymentu z Niemiec do Polski. Lepsze wyniki są także następstwem udanej sprzedaży wysokorozciągliwych folii stretch nanoERGIS, produkowanych na nowej linii w Oławie.

Jak poinformowała firma w komunikacie, obecnie spółka koncentruje się na dalszym wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej uzyskanej dzięki inwestycji w linię do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz dalszym obniżaniu kosztów produkcji w Berlinie.

W podsumowaniu swoich wyników przedstawiciele Ergis-Eurofilms zauważają, że wzrost sprzedaży folii stretch o blisko 26 proc. wynika z uruchomienia w II kwartale 2012 nowej linii do produkcji tej folii. Z kolei wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 15,4 proc. jest wynikiem rozwijania parku maszynowego do produkcji tego asortymentu. Wzrost sprzedaży folii PET o 26,3 proc. jest rezultatem zakończenia przenosin linii produkcyjnej do Polski. Spadek sprzedaży folii miękkich PVC dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem i mógł być rezultatem przedłużającej się zimy, natomiast spadek sprzedaży w pozycji granulaty i wyroby wytłaczane PVC wynika ze stopniowego wycofywania się Grupy z produkcji i sprzedaży tego asortymentu.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska