Grupa KGL podała szacunkowe przychody za 2017

Grupa KGL podała szacunkowe…
Grupa KGL S.A. - dostawca granulatów oraz producent opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, podała do wiadomości szacunkowe wyniki za rok 2017.

Firma poinformowała, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2017 r. wyniosły 343 mln PLN i były wyższe o 18% od osiągniętych w roku 2016, w którym Grupa uzyskała ok. 290,5 mln zł przychodów.

W przychodach Grupy nieznacznie przeważa dystrybucja, której udział w 2017 r. wyniósł 54,6% (tj. 187,5 mln zł przychodów). Przychody z produkcji wyniosły 155,6 mln zł stanowiąc 45,4% łącznych przychodów Grupy. W analogicznym okresie w roku poprzednim (tj. 2016r.) udział dystrybucji oraz produkcji w przychodach Grupy wynosił odpowiednio 52,9 i 47,1%.

- Umocnienie się udziału dystrybucji w przychodach Grupy w 2017 r. wynikało przede wszystkim z bardzo dobrej koniunktury na rynku dystrybucji surowców tworzyw sztucznych w 2017 r., którą Grupa zdołała wykorzystać - czytamy w komentarzu Zarządu.

Grupa KGL S.A. to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych, barwników, modyfikatorów, a także opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, produkowanych w technologii termoformingu. Od grudnia 2015 r. spółka jest notowana na giełdzie.

JL


Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe
 

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Polska, 05-080 Izabelin, Postępu 20, Mościska