Grupa Orlen liderem ekologii

Grupa Orlen liderem ekologii
Podczas wtorkowej gali Polish Chemical Awards 2013 Grupa Orlen została uhonorowana nagrodą i tytułem Lidera Ekologii. Kapituła konkursu uzasadniła swoją decyzję zastosowaniem przez Grupę Orlen w zakładach w Płocku i Włocławku rozwiązań technologicznych i inwestycyjnych pozwalających na ograniczenie wpływu na środowisko.

Jednym z projektów, na który jury zwróciło szczególną uwagę, była nowoczesna instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin w zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. Powstaje ona w ramach długofalowego Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych. W ramach projektu firma inwestuje m.in. w budowę instalacji redukujących emisję do środowiska, posiadających najnowocześniejsze i najbardziej sprawdzone na świecie technologie oczyszczania spalin wytwarzanych przez kotły wykorzystujące ciężki olej opałowy do produkcji energii. Efektem zastosowania nowatorskich rozwiązań technologicznych będzie zmniejszenie emisji SO2, NOx i pyłu z Elektrociepłowni w Płocku o ponad o 90 proc. w stosunku do stanu obecnego. Zakończenie realizowanego programu inwestycyjnego przewidywane jest na 2016 r.

Drugim z wyróżnionych projektów jest uruchomienie przez włocławski Anwil nowoczesnej suszarni osadów z biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z Wytwórni Kwasu Tereftalowego.

- Jesteśmy dumni z realizacji projektu, w efekcie którego, w zaawansowanym technologicznie procesie, Anwil uzyskuje energię elektryczną oraz przetwarza osad do postaci umożliwiającej bezpieczne składowanie - powiedział Krzysztof Wasielewski, prezes Anwilu.

Dobowa produkcja energii elektrycznej w nowej instalacji jest w stanie pokryć średnie zapotrzebowanie na energię dla blisko 2,5 tysiąca mieszkań.

W zakładzie produkcyjnym w Płocku nakłady finansowe na inwestycje ekologiczne wyniosły w ciągu ostatnich trzech lat ponad 280 mln zł, czyli przeszło 22 proc. wszystkich środków inwestycyjnych. Wydatki na proekologiczne inwestycje w Anwilu w tym samym czasie przekroczyły 20 proc. całkowitych nakładów na rozwój.

Czytaj więcej: Ekologia 243 Nagrody 207

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska
brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska