Guma w przemyśle motoryzacyjnym

Guma w przemyśle motoryzacyjnym… Guma w przemyśle motoryzacyjnym odgrywa niebagatelną rolę. O jej znaczeniu dla tej branży można było się dowiedzieć m.in. podczas odbywających się w ubiegłym miesiącu targów RubPlast Expo w Sosnowcu, na których odbyły się specjalne seminaria poświęcone gumie właśnie.

Biorąc pod uwagę wszystkie materiały użyte do budowy samochodu to wagowy udział gumy stanowi aż 68 proc. - wynika z obliczeń zaprezentowanych podczas targów RubPlast Expo przez Karola Nicińskiego z Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Dla porównania tworzywa sztuczne stanowią 9 proc., a metale i szkło 11 proc. niepowtarzalną cechą gumy, bez której wiele urządzeń mechanicznych nie mogłoby się obejść jest elastyczność.

O wyborze konkretnego kauczuku odpowiedniego do poszczególnych zastosowań w motoryzacji przesądzają trzy główne cechy, czynniki środowiskowe: temperatura pracy, odporność chemiczna oraz wymagania mechaniczne.

Guma w przemyśle motoryzacyjnym


Jeśli chodzi o temperaturę, to zmienia się ona w samochodzie od 80 st. C do 200 st. C. Najwyższa temperatura dla karoserii wynosi 80 st. C (latem). Dla części silnika wyróżnia się trzy strefy: 80 st. C z przodu silnika, od 120st. C do 140 st. C w pobliżu bloku napędowego oraz ponad 150 st. C, np. w przewodach silników wysokoprężnych. Zdolność kauczuków do efektywnego spełniania funkcji w danych warunkach termicznych jest oceniana na podstawie porównania ich właściwości mechanicznych przed i po starzeniu. Producenci samochodów zazwyczaj definiują czas starzenia się kauczuku w specyfikacji wyrobu. Zmienia się on w zakresie od 168 do 1000 godzin.

Mówiąc z kolei o odporności chemicznej gumy w zastosowaniach motoryzacyjnych należy zauważyć, że środowisko chemiczne, podobnie jak temperatura, warunkuje wybór materiału. Badania odpornościowe uwzględniają kompatybilność kauczuków z różnymi cieczami: paliwem, olejem silnikowym i przekładniowym, płynem chłodzącym (woda i glikol etylenowy), płynem do spryskiwaczy. Odporność chemiczną kauczuku ocenia się na podstawie pęcznienia materiału w danym środowisku. Na ogół stosuje się do badań płyny wzorcowe. Zaleca się również wykonanie dodatkowych badań także w płynach eksploatacyjnych, ponieważ ich skład może różnić się znacznie od substancji wzorcowych z uwagi na wprowadzane do nich dodatki chemiczne. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do paliw.

Wymagania mechaniczne co do gumy w motoryzacji istotne są w przypadku odporności na wibracje, właściwości uszczelniających i tłumienia drgań. Istotna jest jakość elementów gumowych, jak również konstrukcja części. Niektórzy producenci samochodów, np. Renault, nie podają w swoich specyfikacjach, jaki kauczuk ma być zastosowany, pozostawiając możliwość wyboru dostawcy części.

Czytaj więcej: