Huhtamaki: możliwa sprzedaż niektórych segmentów

Światowy koncern opakowaniowy Huhtamaki zmienia swoją strategię działania. Możliwa jest sprzedaż przez firmę niektórych mniej opłacalnych segmentów działalności. Mowa również o tym zajmującym się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Informacja dotyczy więc również polskiej częsci działalności Huhtamaki.

W naszym kraju Huhtamaki działa od 17 lat. Jego zakład produkcyjny znajduje się Siemianowicach Śląskich. Formowane są w nim opakowania z papieru i właśnie tworzyw sztucznych, w tym kubki, pojemniki, wieczka oraz tacki styropianowe.

Huhtamaki zamierza skoncentrować się na obszarach działalności, w których posiada przewagę konkurencyjną, dobrą pozycję rynkową oraz tych, które tworzą wartość dla koncernu oraz jego odbiorców - tłumaczy firma wydanym niedawno komunikacie.

- Mamy dobrą pozycję w segmentach opakowań z masy papierowej, opakowań giętkich, papierowych kubków do napojów oraz innych opakowań produkowanych w technologii formowania papieru - mówi CEO Jukka Moisio. - W tym zakresie dysponujemy silnym know-how, bazą technologiczną oraz koncepcją biznesu, która pozwalają na utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Jak czytamy w dokumencie większość obszarów segmentu opakowań artykułów konsumpcyjnych z tworzyw sztucznych nie spełnia zakładanych przez koncern kryteriów finansowych, a zyskowność tej działalności jest poniżej średniej zyskowności osiąganej przez Huhtamaki. W związku z tym rozpatrywane są różne alternatywne strategie dla tego zakresu działalności, nie wyklucza się także sprzedaży.

Zakłady działające w segmencie opakowań z tworzyw sztucznych dla artykułów konsumpcyjnych, znajdujące się w większości w Europie, będą raportowały jako nowa, odrębna jednostka strukturalna od dnia 1 stycznia 2009 r. Rocznie z tej działalności firma osiąga przychody rzędu 400 milionów euro. Wybrani zostali doradcy, którzy będą wspierać proces rewizji strategii dla tego segmentu. Wyniki analizy i decyzje dotyczące działań będą ogłoszone w 2009 r.

Czytaj więcej: Rynek 830