IX Forum Ekologiczne w Toruniu

IX Forum Ekologiczne w Toruniu Jutro, czyli w środę 26 września rozpocznie się w Toruniu Forum Ekologiczne Branży chemicznej.

Będzie to już dziewiąte spotkanie z cyklu Forum Ekologiczne. Potrwa trzy dni. Odbędzie się w Dworze Artusa na toruńskiej Starówce. Jak co roku stanowić będzie arenę wymiany opinii i doświadczeń kadry menedżerskiej, specjalistów oraz ekspertów branży chemicznej, zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Organizatorem spotkania jest Program „Odpowiedzialność i Troska”.

- Sens takiej wymiany poglądów jest tym bardziej pożądany, im ograniczenia w działalności przedsiębiorstw większe, a ponadto niekoniecznie zgodne z ogólnoświatowymi trendami. Jesteśmy w przededniu implementacji kolejnych unijnych regulacji, by wspomnieć chociażby o kluczowej dla działalności przemysłowej dyrektywie o emisjach przemysłowych. Świadomość istoty i wagi dyskusji w procesie tworzenia skutecznego, czyli wykonalnego prawa to kanon, który branża chemiczna w wielu miejscach, ale również na tym Forum stara się usilnie eksponować. Tematem przewodnim konferencji jest ochrona powierzchni ziemi - "Prawo - Teoria - Praktyka". Inny niebywale ważny kontekst tegorocznego spotkania, to fakt 20-lecia istnienia w Polsce Programu „Odpowiedzialność i Troska” - tłumaczą organizatorzy przedsięwzięcia.

W tym roku program Forum obejmuje m.in. wykłady na m.in. takie tematy jak: „Norma ISO 50001 – System Zarządzania Energią oczami audytora”, „Ochrona Środowiska w polskim prawie karnym”, „Nowe przepisy o ochronie jakości powietrza - wdrażanie dyrektywy CAFE” oraz „Aktualne problemy w pomiarach emisji – aspekty techniczne i prawne”.

program_forum_ekologicznego.pdf

Czytaj więcej:
Ekologia 660