Innowacyjne rozwiązania BASF dla branży opakowań

Innowacyjne rozwiązania BASF dla branży opakowań
Firma BASF oferuje branży opakowań różnorodne rozwiązania substancji zaporowych, wykazujących wysoką skuteczność w ochronie przed pozostałościami oleju mineralnego, które mogą przenikać do pożywienia z kartonów z żywnością. Wykazały to badania produktów BASF Ultramid®, Epotal® A 816, Ecovio® FS Paper oraz specjalnie opracowanych dyspersji, przeprowadzone przez laboratorium kantonalne w Zurychu. Ogółem dostępne są cztery różne substancje, którymi można pokryć wszystkie rodzaje opakowań do żywności, zarówno z papieru, tektury, jak i folii. Naukowcy z laboratorium kantonalnego w Zurychu wykazali w swoich badaniach z 2010 r., że w żywności znajdują się pozostałości olejów mineralnych z kartonów na alarmująco wysokim poziomie. Specjalnie opracowana do tamtych badań metoda pomiaru została teraz zastosowana dla produktów BASF.

Kartony są zazwyczaj wykonane z papieru makulaturowego, który zawiera pozostałości oleju mineralnego z farb drukarskich. Nawet w temperaturze pokojowej część tych pozostałości odparowuje i wytrąca się na zapakowanych w kartonie suchych produktach spożywczych, takich jak makaron, kasza, ryż lub płatki kukurydziane. Nawet najczęściej obecnie stosowane wewnętrzne torby z folii nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Analizy laboratorium kantonalnego w Zurychu z 2010 roku wykazały, że parujące oleje mineralne składają się w około 80 proc. z węglowodorów parafinowych i naftowych oraz w 15 do 20 proc. z węglowodorów aromatycznych. W eksperymentach na zwierzętach, przeprowadzonych w ostatnich latach przez różne organizacje, w szczególności węglowodory parafinowe i naftowe powodowały uszkodzenia wątroby, węzłów chłonnych i zastawek serca, podczas gdy węglowodory aromatyczne według Wspólnego Komitetu Ekspertów ds. Dodatków do Żywności Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (JECFA) są podejrzewane o działanie rakotwórcze.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska