Innowacyjność w branży tworzyw sztucznych

Innowacyjność w branży tworzyw sztucznych
Tegoroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych pod nazwą "Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce - perspektywy, innowacje, wyzwania", odbyło się 16 kwietnia w Warszawie. Piąta edycja wydarzenia organizowanego przez fundację Plastics Europe i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych podzielona była na dwie części - w pierwszej z nich tematem wiodącym była aktualna kondycja sektora oraz kwestia innowacyjności, w drugiej części natomiast omawiane były największe wyzwania branży - kwestie wizerunkowe, problematyka odpadów i zamienników dla stosowanych powszechnie substancji.

Szczególnie ciekawym punktem spotkania była debata na temat innowacyjności w branży tworzyw sztucznych, w której udział wzięli: Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjności i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, Jakub Wojnarowski, przedstawiciel PKPP Lewiatan, Krzysztof Pióro, prezes firmy Plast-Box, Małgorzata Malec z Grupy Azoty oraz Marek Kostański z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.

Punktem wyjścia dyskusji o innowacyjności był niedawny raport Komisji Europejskiej, w którym Polska została zaliczona do "innowatorów o skromnych wynikach" i który sytuuje nasz kraj wśród czterech najmniej innowacyjnych krajów UE. Gorzej zostały ocenione jedynie Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

W swoich wystąpieniach uczestnicy debaty prezentowali różne stanowiska w kwestii innowacyjności - przedstawiciel strony rządowej omawiał projekty, które mają wspomóc innowacyjność polskich przedsiębiorstw w najbliższych latach. Inni rozmówcy wskazywali na brak przełożenia między ogromnymi dotacjami i skromnymi efektami finansowania innowacyjnych rozwiązań. Pojawiło się także pytanie o samą istotę innowacyjności w branży tworzyw sztucznych.

O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy Małgorzatę Malec, przedstawiciela czołowego krajowego producenta tworzyw oraz Krzysztofa Pióro, prezesa prężnego polskiego producenta opakowań.

Innowacyjność jest zdaniem przedstawiciela tarnowskich Azotów nieodłącznym czynnikiem w branży tworzyw sztucznych:


Małgorzata Malec opowiedziała również o innowacyjnych przedsięwzięciach Grupy:


Co istotne, wielkość firmy nie zawsze świadczy o innowacyjności, choć pod pewnymi względami dużym przedsiębiorstwom jest łatwiej:


Zdaniem Małgorzaty Malec, raport o niskiej innowacyjności polskich firm nie oddaje dobrze sytuacji na rynku:


Inaczej na zagadnienie innowacyjności patrzy Krzysztof Pióro, przedstawiciel branży przetwórców tworzyw:


Zdaniem prezesa firmy Plast-Box, wprowadzanie nowych produktów na rynek nie mieści się w definicji innowacyjności:


W tegorocznym spotkaniu Plastics Industry Meeting uczestniczyło 80 przedstawicieli branży - producentów, dystrybutorów i przetwórców tworzyw. Udział wzięli również specjaliści z fundacji PlasticsEurope, EuPC, przedstawiciele rządu oraz instytutów naukowych.