Inteligentne opakowania

Na rynku opakowań można zaobserwować intensywny rozwój opakowań inteligentnych (smart packaging), czyli tzw. opakowań indykatorowych. Ich zadaniem jest informowanie potencjalnego nabywcy o stanie jakościowym zapakowanego produktu.

Postęp w dziedzinie technologii żywności, biotechnologii, materiałoznawstwie, towaroznawstwie i technologii opakowań wpływa na potrzebę opracowania nowych opakowań, które odpowiadałyby wymaganiom stawianym zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Głównym zadaniem opakowania jest ochrona zapakowanej żywności i zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu.

Coraz częściej mówi się zatem o opakowaniach, które nie tylko informowałyby konsumenta, ale również wyręczałyby go we wszystkich możliwych czynnościach. Dotyczy to głównie dbania o jakość zapakowanego produktu. Tym samym więc opakowanie powinno być inteligentne.

Co wyróżnia wspomniane opakowania inteligentne?

Przydatność do spożycia jest monitorowana na wskaźnikach bazujących na zmianie barwy, która może następować w sposób ciągły, np. w przypadku określenia dawki cieplnej, jaką otrzyma produkt podczas transportu i przechowywania lub skokowy, np. w przypadku detekcji powstających nieszczelności.

Za przykład takich rozwiązań mogą posłużyć systemy oferowane przez firmę FreshPoint. Oferuje ona systemy indykatorowe temperatury dla łatwo psujących się produktów.

Z kolei firma Mitsubishi Co wprowadziła niedawno na rynek najbardziej znany wskaźnik pod nazwą Ageless Eye (nie starzejące się oko). Jego działanie polega na zmianie barwy wraz ze zmianą stężenia tlenu w opakowaniu.

Przykładem inteligentnego opakowania na napoje jest jednorazowe wieczko stosowane do papierowych bądź wykonanych z tworzywa kubków do kawy. Wieczko zostało wyprodukowane przez firmę Smart Lid Systems. Innowacyjne opakowanie ma zadanie dostarczyć konsumentowi informację na temat temperatury napoju znajdującego się w kubku. By tak się stało wieczko zmienia swój kolor od brązowego koloru niezaparzonej kawy, do czerwonego po zalaniu kawy wrzątkiem.

Czytaj więcej: Opakowania 1107 Innowacje 302