Internacjonalizacja: ważny krok w rozwoju BKP

Internacjonalizacja: ważny…

Rozmowa z Katarzyną Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa.

Pani prezes, Bydgoski Klaster Przemysłowy jest organizacją szeroko znaną w branży przetwórczej, więc tytułem wstępu poproszę tylko o krótkie przypomnienie historii klastra.

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa to największy w Polsce klaster skupiający firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych. Nazwa klastra nie jest przypadkowa – województwo kujawsko-pomorskie to największe skupisko firm tej branży w kraju. Działa tu około 1000 takich firm, dlatego nasz region nazywany jest właśnie „Doliną Narzędziową”.

Klaster powstał we wrześniu 2006 r.; był to czas, gdy ówczesne Ministerstwo Gospodarki zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej mocno promowało w Polsce inicjatywy klastrowe. Powstało wówczas wiele klastrów i bardzo wiele z nich wkrótce zniknęło. My nie tylko przetrwaliśmy, ale też w 2016 r. uzyskaliśmy status Krajowego Klastra Kluczowego i nadal prężnie się rozwijamy.

Jaką funkcję spełnia obecnie wasza organizacja?

Zasadnicza idea, która przyświecała powołaniu klastra nie uległa zmianie. Zbudowaliśmy organizację, której celem jest aktywizacja współpracy firm z tej samej branży o podobnym potencjale i wielkości. Firmy te, mimo że są dla siebie konkurencyjne, borykają się z takimi samymi problemami, które łatwiej rozwiązuje się wspólnie. Oferujemy firmom zrzeszonym w klastrze szereg korzyści wynikających z członkostwa. Organizujemy konferencje branżowe, szkolenia, warsztaty i seminaria techniczne. Wspomagamy pozyskiwanie nowych kadr oraz podnoszenie kompetencji i wiedzy obecnych kadr członków BKP. Intensywnie rozwijamy też działania Klastra mające na celu rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi - obejmują one wyjazdy na targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne oraz projekty międzynarodowe.

W ostatnich latach Bydgoski Klaster Przemysłowy znacząco zwiększył swoje działania w zakresie tzw. „internacjonalizacji”. Na temat waszego udziału w szeregu projektów międzynarodowych jest dość głośno.

Tak, to prawda. Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa jest członkiem międzynarodowych sieci: Inmoldnet, MERGEurope, European Lightweight Cluster Alliance (ELCA), European Composites, Plastics and Polymer Processing Platform (ECP4) i DIH2. Współpracuje z wieloma klastrami, m.in. z Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch. Zrealizowaliśmy do tej pory kilkanaście projektów, wspomnę więc może tylko o kilku trwających.

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest jedną z dwóch pochodzących z Polski organizacji, które biorą udział w projekcie pt. „Advanced Materials & Manufacturing Technologies United for LightwEighT” (Amulet - Horyzont 2020). Projekt Amulet, o wartości 5 mln euro, przygotowany został w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 13 organizacji z 10 państw. Jego celem jest tworzenie nowych łańcuchów wartości dzięki wspieraniu rozwoju zaawansowanych materiałów z różnych dziedzin poprzez międzyregionalną i międzysektorową wymianę wiedzy.

katarzyna
Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest również jednym z partnerów projektu pn. „Better Factory”, który uzyskał dofinansowanie z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Celem projektu jest dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom metodologii w zakresie zwiększania automatyzacji produkcji, a także opracowywania nowych i spersonalizowanych produktów. Rezultatem projektu ma być m.in. RAMP (Robotics Automation Marketplace) będący darmową i otwartą platformą IoT (FIWARE) z dostępem do przetwarzania danych i przechowywania ich w chmurze. RAMP zawierać będzie narzędzia symulacji 3D służące do stworzenia cyfrowego bliźniaka firmy na potrzeby wirtualnego testowania, czy też przestrzeni do współtworzenia dla zespołów do ich współpracy online podczas oferowania pozostałych usług cyfrowych. Better Factory dostarczy również przedsiębiorcom APPS (Open and Standardized Advance Production Planning and Scheduling), aby poprzez system ten móc testować komercyjne narzędzia służące do optymalizacji strat, energii, zasobów i logistyki. Warto dodać, że podczas wrześniowych Targów Innoform odbyło się Info Day projektu, podczas którego można było zapoznać się z możliwościami udziału w nim.

Jesteśmy też jednym z partnerów projektu pn. „European Lightweight Cluster Alliance”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu COSME Cluster Go International. Jego rezultatem będzie stworzenie wspólnej marki „Lightweight made in Europe” i wypromowanie jej poprzez otwarcie się na rynki pozaeuropejskie.

Reportaże

Forum