Interpack 2005 przewyższył wszelkie oczekiwania


„Liczne nowoczesne rozwiązania dotyczące wszystkich materiałów pakujących przedstawionych na tych targach przyczynią się do ożywienia branży w nadchodzących tygodniach. To właśnie różnorodność rozwiązań w obliczu coraz bardziej nasyconego rynku w Europie Zachodniej przesądza obecnie o sukcesie firmy. Targi interpack były wyjątkowo cenne także dla niemieckich firm chcących potwierdzić swoją silną pozycję na zagranicznych rynkach, ponieważ szczególnie wielu odwiedzających przybyło z Europy wschodniej i Azji.” – stwierdził Stefan Glimm.

Potwierdziły się również obawy związane z często drastycznym wzrostem cen surowców, energii, transportu (wprowadzenie opłat dla ciężarówek w Niemczech) oraz kosztów pracy. „Niewątpliwie sytuacja ta wpłynie na wzrost cen naszych produktów, jeśli będziemy chcieli utrzymać naszą ofertę na wysokim poziomie oraz stosować najnowsze rozwiązania. Jesteśmy jednak spokojni, co do tego, że także na następnym interpacku niemiecki przemysł opakowaniowy zaprezentuje się w całej krasie.”

Także dla producentów opakowań metalowych targi interpack okazały się właściwą platformą prezentacji, w ramach której można było zauważyć ważne sygnały popytowe. Z przeprowadzonej wśród odwiedzających ankiety wynika, że rozbudowa tego sektora tematycznego na kolejnych edycjach jest jak najbardziej pożądana.

Duże zainteresowanie wśród gości z zagranicy wzbudziły prezentacje poświęcone materiałom do produkcji ekologicznych opakowań oraz technologii RFID polegającej na bezdotykowej identyfikacji produktu.

W trakcie pokazu „Innovationsparc Bioplastics in Packaging” ponad 20 wystawców zaprezentowało swoje produkty i usługi dotyczące opakowań ekologicznych. W wielu supermarketach w Europie można już spotkać opakowania przyjazne dla środowiska, które ulegają szybkiej degradacji. Wiodące sieci handlowe testują pierwsze produkty tego rodzaju, bądź też zdążyły już dokonać wymiany części swojego asortymentu. Prezentacja ta cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Biorący w niej udział wystawcy byli szczególnie zadowoleni z rozmów prowadzonych z gośćmi z całego świata, którzy przyglądali się temu pokazowi. Aż 87% spośród badanych odwiedzających spodobała się oferta Innovationsparc Bioplastics.

Jakie nowe wyzwania oraz zmiany w branży opakowaniowej przyniesie ze sobą technologia RFID? Odpowiedź na to pytanie próbowano znaleźć w trakcie prezentacji i wykładów zatytułowanych „Innovationsparc RFID – Supply Chain Solutions”. Ta bardzo aktualna problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem fachowców prowadzących gorące dyskusje na temat możliwości technologicznych i rynkowych tego rozwiązania. Aż 86% uczestników wysoko oceniło poziom i dobór tematyczny tej prezentacji.

Na życzenie odwiedzających i wystawców organizatorzy targów interpack planują wzbogacić tę imprezę o odbywające się co roku sympozja poświęcone tematyce związanej z materiałami opakowaniowymi oraz przetwórstwem spożywczym, którym towarzyszyć będzie wystawa. Spotkania te począwszy od wiosny 2006 będą organizowane we współpracy z magazynami branżowymi. Przygotowania do kolejnej edycji targów interpack, które odbędą się w dniach 24-30 kwietnia 2008 w Düsseldorfie już się rozpoczęły.

Czytaj więcej: Targi 800