Inverton - wspólna droga do synergii

Inverton - wspólna droga do…

W dniach 17-18 marca br. odbyła się kolejna, druga już w swojej historii, edycja konferencji branży tworzyw sztucznych Inverton’22, zorganizowana przez liderów branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce - partnerskie firmy Muehsam i Wadim Plast.

W wydarzeniu, stanowiącym cykliczną już kontynuację spotkania z 2019 roku, udział wzięło 250 Gości zaproszonych przez Organizatorów reprezentujących 7 krajów (Litwa, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Polska) oraz, co warto podkreślić, 120 firm sektora przetwórczego.

Inverton’2022, mający tym razem swoje miejsce w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, był bezwzględnie wyjątkowym w swej formie i treści spotkaniem całego środowiska przetwórców tworzyw sztucznych, którego głównym celem była prezentacja najnowszych trendów i rozwiązań dedykowanych w głównej mierze firmom produkcyjnym z obszarów technologii wtryskiwania oraz wytłaczania.

invert

Główną treść technicznego przekazu Inverton’2022 stanowiły energooszczędne rozwiązania i technologie dedykowane na rynku firmom sektora przetwórczego mające na celu optymalizację łańcucha kosztowego (wydajność, bezawaryjność, koszty produkcji, procesy symulacyjne) oraz zwiększenia efektywności procesowej (m.in.: odzysk ciepła, redukcja zużycia energii elektrycznej).

Warto w tym miejscu podkreślić, że oferowane przez Partnerów Wydarzenia maszyny i urządzenia oparte są na rozwiązaniach najbardziej renomowanych marek i firm zachodnioeuropejskich oraz japońskich, a także na wieloletnich doświadczeniach i ogromnym potencjale posiadanej własnej kadry inżynierskiej oraz serwisu.

W zgodnej opinii Organizatorów ta edycja potwierdziła ogromną potrzebę tego typu spotkań, wynikającą nie tylko z przerwy i ograniczeń spowodowanych pandemią, ale przede wszystkim z możliwości bezpośrednich kontaktów i rozmów opartych o techniczny ton prezentacji i rozwiązań będących odpowiedzią liderów branży na rosnące i ciągle zmieniające się oczekiwania oraz wymagania Klientów rynku.

Tak jak ubiegłym razem, nurtem przewodnim dla edycji 2022 było hasło Plastics Synergy kierunkujące Partnerów jak i wszystkich zaproszonych Gości na wspólne wytworzenie wyjątkowego rodzaju synergii, opartej na wzajemnej wymianie doświadczeń i zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów wytwórczych oraz rozwoju własnego przedsiębiorstwa.

W opinii Pawła Jurkowskiego, Prezesa Zarządu Wadim Plast wartym podkreślenia jest fakt, że minione trzy lata dla zdecydowanej większości naszych Partnerów stanowiły okres dynamicznego wzrostu i zmian. - W pewnej mierze były one wynikiem transformacji i zmian wymuszonych przez pandemię, niemniej przede wszystkim stanowiły wynik w pełni świadomego kształtowania biznesowej rzeczywistości opartego na implementacji wysoce specjalistycznych i zaawansowanych technologii. Budowanie konkurencyjnych przewag na rynku w wielu przypadkach sprowadza się nie tylko w samym pomyśle na nowy wyrób, ale w odpowiedniej umiejętności wykorzystania potencjału posiadanych partnerów i oferowanych przez nich rozwiązań przekładających się na możliwość zdystansowania konkurentów poprzez dalekosiężne w swej perspektywie inwestycje. To właśnie takie spotkania jak to, dają ku temu ogromne możliwości - mówił Paweł Jurkowski..

Z kolei zdaniem Jana Krzysztofa Muehsama, Wspólnika, reprezentującego drugiego z Organizatorów obecność w tym miejscu przedstawicieli managementu kluczowych firm sektora przetwórczego w Polsce utwierdza nas w przekonaniu o poszukiwaniu i jednocześnie istnieniu nowych i nieszablonowych dróg i rozwiązań dla potrzeb dalszego rozwoju naszej działalności. - Uważam, że niezmiennym wykładnikiem dla potrzeb umacniania i budowania współpracy z Naszymi Klientami jest jej oparcie na wzajemnym zaufaniu i tworzeniu kolejnych pozytywnych relacji z całym środowiskiem i otoczeniem naszego biznesu. Ale to także czas przemyślanych decyzji i wyborów, jak we właściwy i umiejętny sposób odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości - podsumował Jan Krzysztof Muehsam..

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w drugiej edycji Konferencji Technicznej Inverton wyrażając przekonanie, że wspólnie spotkanie jednoznacznie udowodniło jak razem można budować i łączyć całą branżę realizując swoje pomysły oparte o wspólną wizję - tworzywową synergię przyszłości.

tx-4all

Kompleksowe rozwiązania dla produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od projektu do instalacji i serwisu. Wiedza, technologia i wsparcie na każdym etapie. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem producentów maszyn i urządzeń dla przetwórców tworzyw sztucznych.

Polska