Ishida oferuje szybsze pakowanie małych torebek

Ishida oferuje szybsze pakowanie…

Rozwijanie rozwiązań związanych z pakowaniem snaków pozwoliło firmie Ishida stworzyć urządzenie do torebkowania dla nowych zakresów drobnych opakowań. Wykorzystywane jest ono, między innymi, przez jednego z wiodących producentów przekąsek w Czechach.

Firma POEX produkuje całą gamę przekąsek przetwarzanych zarówno pod marką własną, jak również tworzonych na rzecz kilku wiodących sieci supermarketów działających w kraju i Europie Zachodniej. W przeszłości zapotrzebowanie dotyczyło głównie dużych opakowań (150 g i więcej), jednak rosnący popyt na mniejsze rozmiary oraz moda na zdrowe przekąski, w tym produkty kierowane dla dzieci, skłonił firmę do szukania nowych rozwiązań. Priorytetem stał się więc wybór technologii, która umożliwiłaby wysokie prędkości pakowania w mniejsze torebki, niezbędne do sprostania wydajności układu ekstrudera.

System iTPS (Ishida Total Packing System - tj. zintegrowany system pakowania kompletnego) jest w stanie pakować 15 g porcje w tempie 125 opakowań na minutę z zachowaniem dokładności do 0,4 g targetu wagowego. Tworzy go zestaw urządzeń, takich jak naważarka wielogłowicowa typu CCW-RV-214W, zaawansowany system automatycznego pakowania Atlas bagmaker, wykrywacz metalu gardzielowy oraz waga kontrolna Ishida DACS. Pełna integracja systemu zapewnia maksymalną szybkość, wydajność i przepustowość, oraz szybki i płynny transfer porcji wkładu produktowego z naważarki do bagmakera.                                                                                             

Sprawdzona konstrukcja systemu torebkującego Atlas bagmaker posiada innowacyjny układ tworzenia szczelnych spoin pozbawionych zmarszczeń, nawet w trybie pakowania wysoko-prędkościowego. Parametry wartości ciśnienia, temperatury i czasu zgrzewania można łatwo dostroić na module jednostki zdalnego sterowania (RCU - Remote Control Unit ), tak by dopasować prędkość produkcji i charakterystykę folii, tworząc optymalne zgrzewy dla każdego typu stosowanych folii.

Choć współpraca POEX z Ishida trwa od wielu lat - firma eksploatuje 10 naważarek wielogłowicowych, 12 wag kontrolnych oraz cztery systemy inspekcji X-ray Ishida - nie obyło się bez wątpliwości, czy system iTPS podoła i spełni wysokie wymagania dotyczące prędkości.

- Pomimo, że jesteśmy w pełni świadomi potencjału Ishida, wobec naszych wymagań co do prędkości nie mieliśmy pewności czy system będzie wydajny - mówi kierownik produkcji, Jaroslav Caha. - Rozwiązanie od samego początku zapewniło nam jednak dokładnie to, czego potrzebowaliśmy - przyznaje. Jak podkreśla, zaletą systemu iTPS Ishida jest szybkość i łatwość dokonywania przezbrojeń.      

- Podczas gdy u niektórych producentów systemów bagmaker'ów, przezbrojenie zajmuje ok. dwóch godzin, w tym przypadku cała operacja trwa mniej niż pół godziny. Oznacza to, że w przypadku zmiany 8 godzinnej działamy przez siedem i pół godziny. A to z kolei pozwala zmaksymalizować wydajność i przepustowość - wyjaśnia.

jaroslav-caha
Jaroslav Caha, kierownik produkcji w POEX

Równie ważną zaletą systemu jest przyjazny dla użytkownika interfejs panelu RCU, w pamięci którego przechowywane są również pre-sety dla wszystkich produktów obsługiwanych przez iTPS. Do tego waga kontrolna DACS, która nie tylko stanowi układ potwierdzający finalną wagę opakowania ale, co bardzo ważne, jest również źródłem cennych informacji o produkcji. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu wsparciu ze strony IDCS Ishida (Ishida Data Capture System, tj. system przechwytywania danych Ishida) można szybko i łatwo uzyskać dostęp do każdego opakowania w celu oceny ogólnej wydajności linii. Oprogramowanie rzeczywiście przechwytuje dane z każdego opakowania, które przechodzi przez wagę kontrolną, generuje obrazy i raporty w czasie rzeczywistym, które kierują uwagę na główne elementy ekonomizacji produkcji.

Reportaże

Forum