Jak dobrać koła do wózków transportowych?

Powyższy wykres przedstawia sposób obliczania poszczególnych parametrów obciążalności w zależności od stanu skupienia transportowanych materiałów, prędkości przemieszczania i rodzaju napędu.

Mając wyznaczone obciążenie pojedynczego koła (uzupełnione o ewentualny współczynnik bezpieczeństwa), należy zestawić je z obciążeniem dynamicznym danego modelu zestawu kołowego i wybrać odpowiednią średnicę, dla której obciążenie dynamiczne będzie większe bądź równe obliczonej wartości.

Przy napędzie ręcznym i długotrwałym użytkowaniu wózka, sugeruje się zadbać o „lekkość” prowadzenia i przy doborze średnicy koła uwzględnić również obciążalność toczną.

III. Etap trzeci polega na wyborze odpowiednich obudów (stałych, skrętnych, skrętnych z hamulcem) tak, aby zapewnić odpowiednią manewrowość dla danej aplikacji.

Najbardziej popularną kombinacją w wózkach transportowych jest zastosowanie pary kół w obudowach stałych z drugą parą w obudowach skrętnych z hamulcem. Takie zestawienie gwarantuje podczas pracy zachowanie nadanego kierunku ruchu oraz optymalną manewrowość.

W przypadku, w którym to manewrowość wózka jest priorytetem, stosuje się wszystkie cztery koła w obudowach skrętnych/skrętnych z hamulcem.

Przedstawiona powyżej metodologia doboru zestawów kołowych jest optymalnym podejściem do tego zagadnienia, dzięki któremu proces ten nie zajmie zbyt wiele czasu, a dobrane rozwiązanie będzie odpowiednie od strony technicznej do danej aplikacji. Za każdym razem warto przeczytać dokładnie dane techniczne wytypowanego modelu koła, a tym bardziej wtedy, gdy mamy do czynienia z bardziej specjalistycznym zastosowaniem zestawu kołowego.

Przy doborze zestawów kołowych do maszyn i urządzeń, które ze względu na specyfikę swojej pracy muszą być często przestawiane, stosuje się tę samą procedurę. Jest ona jednak dużo bardziej istotna, ponieważ zły dobór zestawu kołowego, może doprowadzić do drogiego w skutkach uszkodzenia maszyny/urządzenia.

Źródło: Elesa+Ganter


Standardowe elementy maszyn: uchwyty, trzpienie, wibroizolatory, zawiasy, pokrętła, magnesy, dociski
 

Standardowe elementy maszyn: uchwyty, trzpienie, wibroizolatory, zawiasy, pokrętła, magnesy, dociski, napinacze, zestawy kołowe

Polska