Jak zneutralizować przykry zapach produktów recyklingu?

Jak zneutralizować przykry…
Odpady konsumenckie, a zwłaszcza odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych pochodzące z gospodarstw domowych, uważane są za odpady trudne do recyklingu, głównie z powodu zanieczyszczenia i zmieszania różnych frakcji. Owe zanieczyszczenia powodują często nieprzyjemny zapach recyklatów, co zasadniczo obniża zakres ich stosowania.

Tymczasem podczas ubiegłorocznych targów K producenci linii do recyklingu - firmy Erema i Starlinger - zaprezentowali rozwiązania pozwalające uzyskać neutralny zapach produktów recyklingu. To istotne dla recyklerów i producentów wykorzystujących produkty recyklingu w swoich firmach, ponieważ otwiera przed nimi nowe możliwości rynkowe - dzięki instalacji można sprostać wymaganiom w zakresie standardów zapachowych dla produktów końcowych.

- Od dawna wiedzieliśmy o możliwościach wiążących się z wciąż zwiększającą się ilością odpadów opakowaniowych, dlatego też intensywnie pracowaliśmy nad technicznym rozwiązaniem problemu utrzymującego się odoru - mówi Mafred Hackl, prezes firmy Erema. - Wraz z urządzeniem ReFresher oferujemy recyklerom i producentom jakościowy przeskok, umożliwiający zajęcie mocnej pozycji na rynku neutralnych zapachowo produktów procesu recyklingu odpadów opakowaniowych.

ReFresher pozwala wyeliminować przykry zapach wywołany przez substancje pozostawione na materiałach z tworzyw. Dotyczy to między innymi zanieczyszczeń żywnością, resztkami środków czystości czy kosmetykami. Urządzenie uzupełnia proces ekstruzji, a jego istotą jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, w której usuwane są niepożądane substancje lotne.

Erema


W zależności od zastosowania urządzenie może mieć różną konstrukcję, dla której podstawą jest znana już technologia TVEplus. ReFresher jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem w branży recyklingu odpadów konsumenckich, które pozwala uzyskać przefiltrowany, odgazowany i neutralny zapachowo produkt końcowy. INTAREMA TVEplus pozwala usunąć odór z procesu ekstruzji, jak na przykład w przypadku zanieczyszczenia odpadami celulozowymi (np. papier czy drewno), które spalają się w procesie ekstruzji, co powoduje przeniknięcie odoru do powstającego recyklatu. Jednoczesne dostosowanie jednostki obróbki wstępnej, technologii Airflush, niższej temperatury topnienia, efektywniejszej filtracji i wielostopniowego odgazowywania zapewniają oddzielenie cząsteczek celulozy od tworzywa.

- W procesie ekstruzji otrzymujemy recyklat, który już nadaje się do wielu zastosowań - mówi Clemens Kitzbereger z firmy Erema. - Mówię na przykład o takich zastosowaniach, jak rury czy folie dla sektora komunalnego i budowlanego. Jednak zapach spowodowany migrującymi substancjami jest w dalszym ciągu odczuwalny. Tymczasem takie produkty końcowe, jak detale z tworzyw w samochodach czy elementy wyposażenia mieszkań potrzebują dalszych kroków w procesie recyklingu, aby zneutralizować przykry zapach. I dokładnie w tym celu opracowaliśmy urządzenie ReFresher.

EremaPodczas targów w Düsseldorfie rozwiązanie w zakresie redukcji odoru zaprezentowała także firma Starlinger. Wykorzystując technologię austriackiego producenta, można ograniczyć przykry zapach w trakcie procesu recyklingu i po jego zakończeniu. Bez stosowania dodatków można w ten sposób uzyskać znakomitą jakość produktu końcowego.

Proces redukcji odoru składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie materiału w podajniku SMART, gdzie materiał jest podgrzewany i ulega homogenizacji aż do osiągnięcia stanu umożliwiającego dalszą obróbkę. Następnie materiał trafia do modułu odgazowującego C-VAC, gdzie powierzchnia mieszania została zwiększona o 300 proc. w celu uzyskania wysokiej efektywności procesu. Ostatnia faza zachodzi w jednostce Smell Extraction, gdzie ostatecznie poprawiane są właściwości zapachowe regranulatu. W efekcie otrzymuje się wysokiej jakości produkt o trwałych, neutralnych właściwościach zapachowych, dzięki czemu może być używany w wielu zastosowaniach.

Starlinger


Czytaj więcej: Recykling 538 Maszyny 494

brak
 

Linie do recyklingu materiałowego (mechanicznego)

Austria

Adept-service
Adept-service

Wysłany: 2017-02-22 20:05:32

To jest reklama producentów maszyn do recyklingu . Zabrudzone odpady tworzyw można uprać i wysuszyć , a nie będą wydzielały żadnego odoru. Przyzwoici recyklerzy tak robią.