Jednolite opakowania papierosów w Irlandii

Jednolite opakowania papierosów w Irlandii
Światowym pionierem wdrażania inicjatyw, które mają ograniczyć liczbę zgonów wśród palaczy tytoniu jest Australia. W 2011 specjalna ustawa określiła wygląd opakowań papierosów - od grudnia 2012 roku paczki papierosów wszystkich marek muszą mieć jednolitą, brązową szatę graficzną, pozbawione są logotypów oraz dotychczasowych elementów graficznych, a nazwa producenta umieszczona jest w sposób neutralny wizualnie. Ponadto zawierają także zdjęcia ostrzegające przed skutkami palenia.

Pod koniec maja władze Irlandii powiadomiły o decyzji wprowadzenia w tym kraju analogicznej regulacji. Irlandia stanie się w ten sposób drugim państwem na świecie o tak zaostrzonym prawodawstwie w odniesieniu do wyrobów nikotynowych. Wygląd nowych opakowań nie został jeszcze ustalony, ale - podobnie jak w Australii - będą one posiadały jednolitą szatę graficzną oraz pozbawione będą elementów uatrakcyjniających opakowania.

Przedstawiciele władz Irlandii zaznaczają, że celem nowego prawdodawstwa jest ograniczenie liczby palaczy oraz zmniejszenie liczby zgonów wskutek chorób wywołanych paleniem tytoniu. Tendencja do ujednolicania opakowań wynika z badań wskazujących na istnienie ścisłej korelacji między atrakyjnością wizualną a decyzjami konsumentów; w przypadku papierosów wpływ strony estetycznej na rozpoczęcie palenia jest silny zwłaszcza wśród osób młodych. Tymczasem osłabienie atrakcyjności wizualnej poprzez ujednolicenie marki może mieć wpływ na ograniczenie konsumpcji papierosów.

Zdecydowanymi przeciwnikami nowych regulacji są koncerny tytoniowe obawiające się zmniejszenia wpływów.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, od kilku lat obowiązują ostrzeżenia tekstowe przed skutkami palenia tytoniu zajmujące wyznaczoną część opakowań papierosów. Jak jednak zauważają badacze, są one mało skuteczne, ponieważ do tego typu ostrzeżeń konsumenci dość szybko się przyzwyczajają.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Prawo 237