Jest już strategia Puław

Jest już strategia Zakładów Azotowych Puławy na lata 2007-2017. Zakłada ona na najbliższe dziesięciolecie m.in. rozwój na rynku krajowym w celu wzmocnienia pozycji lidera sektora nawozowego oraz akwizycje w kraju i za granicą. W pierwszym etapie realizacji, do 2009 r., spółka chce przeznaczyć na te cele 950 mln zł. W drugim etapie ZA Puławy chcą poszukiwać taniego surowca m.in. na Bliskim Wschodzie.

Opracowana i uchwalona „Strategia Podwójnego ZAP" zakłada działania zmierzające w kierunku "Chemia wysokich marż oraz wzmocnienia pozycji lidera sektora nawozowego" - podano w komunikacie.

„Poprzez aktywizację aktywów (AA) oraz przyrost potencjału spółki (PP) osiągniemy dynamiczny wzrost wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej (EVA), którego skutkiem będzie wzrost kursu Puław, mierzonego dwoma opracowanymi w spółce indeksami przedsiębiorstw branży chemicznej notowanych na GPW oraz rynkach kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej" - głosi komunikat.

„Strategia zakłada przeprowadzenie następujących działań: zwiększenie skali poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć w kraju i zagranicą, rozwój portfela produktowego, dywersyfikacja surowcowa wiążąca się z inwestycjami w kraju i poza jego granicami, optymalizacja wykorzystywanych zasobów odnosząca się do zmian i usprawnień wewnątrz organizacji" - czytamy dalej.

Realizacja strategii ma odbywać się w dwóch fazach. W pierwszej, do 2009 r., spółka chce m.in. zwiększyć skalą działania w ramach aktywów krajowych, przewiduje także inwestycję w ciąg produkcyjny tlenownia - amoniak - mocznik (rewamping, modernizacja), zwiększająca zdolność produkcyjną mocznika o dodatkowe 200 tys. ton/rok oraz modernizację instalacji melamina I.

W tym też okresie planowane jest utworzenie Centrum Rozwoju Przemysłu Chemicznego (CRPCh) umożliwiając rozwój nowych technologii w oparciu o polskie instytucje naukowe.

„Na realizację zadań przewidzianych w fazie pierwszej spółka planuje przeznaczyć do 950 mln zł. Finansowanie pierwszej fazy przygotowane jest wariantowo i zakłada wykorzystanie środków własnych, pozyskanych z emisji akcji serii B, długu w ramach zdolności kredytowej oraz innych instrumentów finansowych (w tym spółek celowych)" - podano w komunikacie.

Puławy podkreślają, że planowane wydatki nie przekraczają dzisiejszej, szacowanej zdolności kredytowej spółki.

Faza druga obejmuje lata 2010-2017. Dotyczy ona „wdrażania przygotowanych w fazie I projektów nowych produktów, z wykorzystaniem CRPCh oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych już posiadanych (finansowana z efektów z fazy pierwszej).

W tej fazie planowane są także do realizacji tzw. projekty duże: nowy łańcuch produktowy metanol - mocznik - melamina - żywice, rozwinięcie przetwórstwa kaprolaktamu w kierunku produktów wysoko przetworzonych, lokalizacja produkcji w obszarach z dostępem do taniego surowca (w kraju i zagranicą - m.in. kraje Bliskiego Wschodu.

W związku z przyjętą przez zarząd i zaakceptowaną przez radę nadzorczą Puław strategią spółki postanowiła zrezygnować z planu sprzedaży udziałów spółek-córek: REMZAP-u i ELZAP-u.

W lutym, po wynikach za drugi kwartał roku obrotowego 2006/2007, ZA Puławy podtrzymały prognozę spadku zysku netto o 83 mln zł z 126 mln zł rok wcześniej, przy wzroście przychodów odpowiednio do 2.038 mln zł z 2030 mln zł.

ZA Puławy są największym przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce pod względem przychodów. Działalność firmy prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produkty nawozowe oraz produkty nienawozowe (głównie chemikalia). Około połowy całej produkcji trafia na eksport.

Czytaj więcej: Inwestycje 714