KHS doradza kompleksowo w sprawie nakrętek tethered cap

KHS doradza kompleksowo w…

Dyrektywa UE dotycząca nakrętek przymocowanych do butelek (ang. tethered cap) nakłada od lipca 2024 r. obowiązek trwałego przymocowania nakrętek do jednorazowych opakowań PET o pojemności do 3 litrów. 

W związku z koniecznością dostosowania się branży napojowej do tej Dyrektywy, firma KHS przygotowała dla swoich klientów szczegółową ofertę doradztwa w zakresie realizacji wytycznych, zgodnie z terminem ustalonym przez UE. Niezależnie od tego, czy chodzi o spełnienie minimalnych wymagań określonych przez prawo, czy o osiągnięcie w ramach tethered cap długotrwałego obniżenia zużycia zasobów naturalnych i emisji CO2 - firma KHS doradza kompleksowo.

Dyrektywa jest częścią europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Jej celem jest zmniejszenie ilości najczęściej spotykanych w środowisku jednorazowych przedmiotów z tworzywa sztucznego. UE zalicza do nich również luźne nakrętki jednorazowych butelek PET na napoje. Artykuł 6 dyrektywy zawiera wymóg dotyczący nakrętek przymocowanych do opakowania (tethered cap) i wdrożenia ich do lipca 2024  Wszyscy europejscy producenci napojów bezalkoholowych, wody, piwa oraz opakowań aseptycznych muszą dostosować swoje linie technologiczne przed upływem ustalonego terminu. Obecnie prowadzone są prace nad ogólnoeuropejskimi normami dotyczącymi nakrętek  w celu ułatwienia wprowadzenia dyrektywy dla wszystkich państw członkowskich. Ich uchwalenie oczekiwane jest wkrótce.

- W branży jest wyczuwalna niepewność, ponieważ odpowiednia realizacja w linii technologicznej zależy również od ustalonych norm, a czas nagli - mówi Armin Wille, kierownik działu sprzedaży usług serwisu w firmie KHS. 

Szczegółowa koncepcja serwisowa firmy KHS pomaga podczas konwersji

Jednoczesna implementacja w 27 państwach członkowskich stanowi znaczne wyzwanie dla producentów napojów, nakrętek i preform oraz wszystkich związanych z nimi branż. - Nasi klienci są zaniepokojeni i muszą zawczasu poznać możliwe środki i inwestycje, jakie muszą przedsięwziąć i wdrożyć w świetle decyzji regulacyjnych - mówi Wille. KHS opracował koncepcję serwisową, która na poziomie technicznym szczegółowo pokazuje, jakie modyfikacje są konieczne w maszynach do rozdmuchiwania i rozciągania opakowań PET oraz w zestawach nalewarka-zakręcarka dla poszczególnych rozwiązań zamknięć. - Znamy obowiązujące przepisy prawne oraz znamy się na zakrętkach i zamknięciach, które mają zastosowanie w połączeniu z odpowiednimi pojemnikami. To samo dotyczy rynków i maszyn KHS, które są w stanie projektować wszelkie kształty, z wyjątkiem zamknięć pozbawionych symetrii rotacyjnej - wyjaśnia Wille. - W zależności od zastosowania oferujemy naszym klientom każdorazowo optymalne i indywidualne rozwiązanie techniczne.

Dla zapewnienia szczegółowej i całościowej kompetencji w ramach doradztwa serwis firmy KHS ściśle współpracuje z ekspertami Bottles & Shapes w zakresie wzornictwa butelek. Wspólnie analizują wymagania klientów i doradzają podczas realizacji działań związanych z przebudową. Dzięki temu firmom zajmującym się rozlewem można wskazać wszystkie ważne parametry dla niezbędnych rozwiązań technicznych, aby mogły one inwestować z myślą o bezpiecznej przyszłości -  mówi Wille. 

Zwykła wymiana nakrętki czy projekt nowej butelki 

Rozwiązania mogą polegać na wymianie istniejącego zamknięcia na wariant tethered cap poprzez opracowanie lżejszego standardu zamknięcia, aż po analizę opakowania PET w zakresie wykraczającym poza wytyczne określone przepisami prawa. - Dokładnie przyglądamy się wszystkim parametrom butelki i doradzamy na tle dalszych możliwych oszczędności masy lub dopasowań w kontekście zrównoważonego rozwoju -  mówi Wille. Nadrzędnym celem jest wygenerowanie długoterminowej wartości dodanej w postaci oszczędności zasobów. Firma KHS bierze też pod uwagę nadchodzące dyrektywy UE, które wkrótce również będą odgrywać rolę w branży produkcji napojów. Jedną z nich jest dyrektywa regulująca udział recyklatu w butelkach. Zgodnie z nią do 2025 r.  musi on wynieść wynosić 25 procent do roku 2025 i 30 procent do roku 2030.

Pod parasolem swoich usług doradczych w zakresie pojemników PET Bottles and Shapes, KHS pomaga producentom napojów w realizacji ich celów i dostosowaniu portfolio, gdy jest to konieczne. - Aktualnie jest dobry moment dla firm zajmujących się rozlewem, które dotychczas rezygnowały z projektowania na nowo swoich opakowań, aby zainwestować w przyszłość i wykorzystać obowiązkowe wytyczne dyrektywy UE jako szansę. Możemy jeszcze bardziej zaoszczędzić zasoby firmy, a tym samym obniżyć koszty, zmniejszając masę butelki, a co z tego wynika zużycie materiałów - mówi Wille.

Doradztwo w zakresie kosztów inwestycji początkowych 

KHS rzetelnie przedstawia klientom koszty, z którymi muszą się liczyć w świetle planowanych inwestycji początkowych i z wyprzedzeniem przygotowuje obliczenia zwrotu z inwestycji: We współpracy z klientami lokalnymi, krajowymi i globalnymi, KHS opracowuje zarówno kosztorys, jak i oszczędności wynikające z mniejszego zastosowania PET. - Dzięki temu obowiązkowa wytyczna określona przepisami prawa może stać się punktem wyjścia dla innowacyjnych nowych produktów przy jednoczesnej oszczędności zasobów i trwałym zmniejszeniu emisji CO2 w produkcji - mówi Wille. - Oferujemy wieloletnią ekspertyzę i mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie, niezależnie od wytycznych UE. Konwersje formatów i opracowywanie opakowań to jedna z naszych podstawowych kompetencji. W ten sposób pokazujemy, jakie wartości dodane oferujemy naszym klientom w całym procesie tworzenia wartości, i wzmacniamy tak ich pozycję produktową i markową.