Kampania "Polska Chemia" wzmocni wizerunek branży

Kampania
Głównym celem kampanii "Polska Chemia", zainaugurowanej 7 grudnia przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, jest umocnienie wizerunku branży chemicznej jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

- Tworzymy nowe możliwości umacniania pozycji sektora na arenie krajowej i międzynarodowej - mówi dr Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPCh.

Przemysł chemiczny w Polsce cechuje różnorodność pod względem zakresu działalności: produkowane są m.in. paliwa, tworzywa sztuczne, nawozy mineralne, farby, lakiery, chemikalia podstawowe, ale także aparatura, urządzenia. Branża chemiczna to także szeroki wachlarz powiązanych obszarów, takich jak logistyka, badania i rozwój, współpraca z nauką, budownictwo przemysłowe, realizacja inwestycji. Sektor przetwarza półprodukty i wyroby gotowe, produkuje także chemikalia specjalistyczne i komponenty do materiałów nowoczesnych takich jak kompozyty polimerowe. Przemysł chemiczny jest podstawowym elementem polskiej gospodarki. Odbiorcami produktów sektora są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo, czy elektronika.

- 70 proc. sprzedaży branży chemicznej przeznaczane jest na potrzeby innych działów gospodarki, pozostała część trafia bezpośrednio do konsumentów - mówi Paweł Kwiecień, specjalista ds. komunikacji w PIPCh. - Bez produktów chemicznych inne branże nie mogłyby już funkcjonować i rozwijać się, chemia jest więc dziś podstawą dla postępu i codziennego życia.

Przemysł chemiczny jest często odbierany nieadekwatnie do swojej roli i pozycji, na przykład w kontekście oddziaływania na środowisko.

- Nasze produkty są coraz bardziej innowacyjne, co oznacza na przykład ich coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne - mówi Zieliński. - Polska Chemia od wielu lat inwestuje ogromne środki w unowocześnianie technologii wytwórczych, zmniejszając energochłonność, emisyjność i poprawiając wydajność procesów. Polski przemysł chemiczny potrzebuje spójnego przekazu wizerunkowego, promującego nasze technologie, produkty, uświadamiającego nt. roli chemii w gospodarce, na przykład pokazując znaczenie dla rynku pracy.

Kampania "Polska Chemia" ma również pokazać wyzwania, przed jakimi stoi sektor. Te wyzwania to m.in. regulacje związane z polityką klimatyczną i handlową, czy uzależnienie od dostaw podstawowych surowców.

- Polska Chemia potrzebuje narzędzia wspierającego, jakim będzie zainaugurowana przez nas kampania, przede wszystkim w zakresie wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i mechanizmów ochrony rynku oraz wsparcia innowacyjności - konkluduje prezes PIPCh. - To nasze szanse na rozwój i zabezpieczenie przyszłości branży w przeregulowanym i nie zawsze sprzyjającym otoczeniu prawnym i rynkowym.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 443