Kędzierzyn rozkłada podtlenek azotu

Zakłady Azotowe Kędzierzyn uruchomiły system specjalnego wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu. Inwestycja ta jest rezultatem prowadzonych w spółce od kilku lat przygotowań do ograniczenia emisji tego gazu.

Jak tłumacza przedstawiciele Zakładów uzyskany efekt przewyższył oczekiwania zespołu wdrażającego rozwiązanie i obecnie w instalacji, w której został wdrożony, obserwuje się ponad 90 proc. ograniczenie emisji podtlenku azotu. Jest to doskonały rezultat. Projekt realizowany w ZAK został przygotowany w formie umożliwiającej zarejestrowanie go jako projektu tak zwanych "Wspólnych Wdrożeń", zgodnie z bardzo restrykcyjnymi warunkami narzuconymi metodologią zatwierdzoną przez ONZ, w ramach Protokołu z Kioto. Partnerem ZAK w omawianym projekcie jest Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. W jego realizacji firma jest wspierana przez firmę MGM International specjalizującą się w przygotowywaniu i realizacji projektów zgodnie z Protokołem z Kioto.

Realizacja projektu zgodnie z bardzo restrykcyjnym reżimem wynikającym z Protokołu z Kioto daje ZAK możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, które zostaną wykorzystane do realizacji innych, proekologicznych projektów.

Produkcja kwasu azotowego związana jest z emisją do środowiska substancji szkodliwych w postaci tlenków azotu NO + NO2 oraz podtlenku azotu N2O. Są to substancje gazowe i ich obecność w atmosferze jest niepożądana. Podtlenek azotu jest substancją, która działa podobnie jak dwutlenek węgla, przyczyniając się do nasilania efektu cieplarnianego. Intensywność działania podtlenku azotu jest około 310 razy większa niż dwutlenku węgla i dlatego nawet niewielkie ilości tego gazu mogą znacząco wpływać na jakość środowiska atmosferycznego. Zakłady Azotowe Kędzierzyn są wytwórcą kwasu azotowego technicznego i również źródłem emisji podtlenku azotu.

Czytaj więcej: Inwestycje 714 Ekologia 243

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A