Kermas przejmuje Alwernię

Kermas przejmuje Alwernię
Umowa przedwstępna sprzedaży 2 277 431 akcji stanowiących 99,62 proc. kapitału zakładowego spółki została zawarta 31 stycznia br. między Grupą Ciech a należącą do Grupy Kermas spółką Alwernia Invest Sp. z o.o. Cenę sprzedaży akcji ustalono na poziomie 13,4 mln dol. Skutek rozporządzający umowy przyrzeczonej uzależniony został od zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży akcji w wysokości 6,7 mln dol. oraz spłaty przez Alwernię pożyczki udzielonej przez Ciech w wysokości 14,2 mln zł. Warunki te zostały spełnione 25 lipca, wobec czego Alwernia Invest stała się właścicielem akcji. Pozostała część ceny sprzedaży akcji jest płatna w siedmiu oprocentowanych ratach rocznych.

W maju br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zakłady Chemiczne Alwernia specjalizują się w produkcji związków fosforu i chromu oraz wytwarzaniu nawozów rolniczych i ogrodniczych. Wyroby zakładów stosowane są między innymi w produkcji środków piorących, garbarstwie, przemyśle spożywczym i mięsnym, w produkcji farb, lakierów, ogrodnictwie oraz rolnictwie.

Alwernia Invest to spółka celowa należąca do międzynarodowej Grupy Kermas, działającej w branży górniczej i przetwórstwa surowców mineralnych, zajmującej się między innymi produkcją i dystrybucją związków chromu. Grupa rozpoczynała działalność od przejęcia w 1999 roku zbankrutowanych zakładów produkujących związki chromu w Rosji w rejonie Czelabińska. W kolejnych latach firma umacniała swoją pozycję w tym segmencie, jak również poszerzyła zakres działalności. Obecnie działający w 11 krajach świata koncern oprócz branży górniczej prowadzi także inwestycje w takich segmentach, jak energia odnawialna, nieruchomości, budowa statków i turystyka.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Chemikalia 188