Kolejny rok wzrostu recyklingu PET w Europie

Kolejny rok wzrostu recyklingu PET w Europie
Kraje europejskie przetworzyły w procesie recyklingu ilość PET odpowiadającą 65 mld butelek wykonanych z tego tworzywa. W ten sposób PET ponownie okazał się w Europie materiałem najczęściej poddawanym recyklingowi.

- Zapotrzebowanie na PET jako materiał opakowaniowy wciąż rośnie i obejmuje coraz większą ilość segmentów rynkowych i innowacyjnych aplikacji - mówi Roberto Bertaggia, szef stowarzyszenia Petcore Europe. - Tworzywo to charakteryzuje się ponadprzeciętnymi możliwościami do ponownego przetwarzania w wiele pożytecznych produktów, co przyczynia się do sukcesu PET oraz rozwoju gospodarki cyrkularnej w Europie. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju cieszymy się z faktu, iż w ubiegłym roku udało się zebrać z rynku 56 proc. opakowań PET. Wciąż między państwami członkowskimi widoczne są jednak znaczne różnice w poziomie zbiórki i wszystkie państwa UE powinny współpracować w celu wypełnienia zwiększonych celów recyklingu ogłoszonych przez Komisję Europejską.

- Całkowita zbiórka butelek PET w Europie wyniosła w ub.r. 1,64 mln ton, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem - mówi Casper van den Dungen z Plastics Recyclers Europe. - Wciąż jednak posiadamy wolne moce i moglibyśmy podnieść poziom recyklingu, przy czym jednym z czynników ograniczających możliwości do wykorzystania naszych zdolności jest zwiększająca się złożoność niektórych butelek. Dlatego też ustandaryzowanie procesów mogłoby poprawić sytuację w tym względzie.

Czytaj więcej: Butelki 160 Recykling 422