Kompozyty: materiały przyszłości

Kompozyty są wykorzystywane także w druku 3D jako materiały konstrukcyjne, a łącząc zalety druku 3D z unikatowymi właściwościami materiałów kompozytowych można otrzymać zupełnie nową jakość wytwarzania. Doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe oraz niewielki ciężar własny sprawiają, że kompozyty odkrywane są w kolejnych obszarach zastosowań: od kosmonautyki, przez technikę jądrową, po sprzęt rekreacyjny i produkty elektroniczne. Nie tylko branża lotnicza, przemysł samochodowy czy transport kołowy i szynowy w zaawansowanym stopniu korzystają dziś z kompozytów - korzyści z ich użycia odkryła też m.in. branża zbrojeniowa (osłony balistyczne, pociski), sportowa (łodzie, narty, rowery itd.), medyczna i budownictwo. W rezultacie możemy odnotować ogromny rozwój wykorzystania kompozytów.

W chwili obecnej to bardzo szeroka rodzina nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, znajdujących zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach techniki i działalności człowieka.

Wiele nowych kompozytów to polimery napełnione drewnem, odpadami drewnianymi, mączką, włóknami naturalnymi, imitujące tradycyjne materiały, a wykazujące doskonałą odporność na wodę, środki chemiczne, paliwa, oleje. Możliwość dowolnego formowania kształtu, łatwe wytwarzanie, właściwości mechaniczne porównywalne z wytrzymałością stali konstrukcyjnej przy 5-krotnie mniejszym ciężarze i odporności na warunki atmosferyczne oraz większość czynników agresywnych to zalety kompozytów polimerowych, tworzyw wzmocnionych. Wykorzystanie materiałów kompozytowych będzie nadal rosło. Im więcej inżynierów zrozumie kompozyty, tym więcej możliwości ich zastosowania zostanie rozpoznanych. Wraz ze wzrostem skali ich użycia nastąpi więcej zmian w obszarach materiałów składowych, analizy, projektowania i wytwarzania.

Materiały kompozytowe oferują ogromne możliwości i tanie przetwarzanie przy niewielkim wpływie na środowisko - te atrybuty tworzą dla nich bardzo świetlaną przyszłość. Zainteresowanie kompozytami wciąż rośnie, a ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Spowodowane jest to trudną do opanowania technologią, dlatego też prowadzi się intensywne badania naukowe nad wytwarzaniem i przetwórstwem kompozytów. Nowe możliwości stworzone przez inżynierię materiałową pozwalają na poszukiwanie nowych materiałów o nieznanych dotąd właściwościach, a także modyfikowanie tych już znanych w celu dostosowania ich do nowych obszarów wykorzystania.

Marta Lenartowicz - Klik

Literatura
Kuciel S., Rydarowski H., Biokompozyty z surowców odnawialnych, Politechnika Krakowska, 2012
Nowacki J., Materiały kompozytowe, Wyd. PŁ, Łódź 1993
Boczkowska A., Kapuściński J., Puciłkowski K., Wojciechowski S., Kompozyty, Wyd. PW, Warszawa 2000
https://romeorim.com/what-are-composites/
www.cordis.lu/nanotechnology
Vasiliev V.V., Morozov E.V., Advanced Mechanics of Composite Materials (wydanie trzecie), 2013
https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/odporne-i-lekkie-ale-trudne-w-obrobce

Reportaże

Forum