Kompozyty termoplastyczne w centrum uwagi

Kompozyty termoplastyczne…

Otwarcie na początku listopada nowego skrzydła budynku Centrum Instalacji Pilotażowych Towrzystwa Fraunhofera dla syntezy i obróbki polimerów (Fraunhofer PAZ) w Schkopau w pobliżu Halle (Saale), zwiększa potencjał działań badawczo-rozwojowych nad zastosowaniami konstrukcji lekkich z użyciem kompozytów termoplastycznych. Dwie nowoczesne jednostki produkcyjne do zintegrowanej i całkowicie automatycznej produkcji funkcjonalnych elementów kompozytowych wzmacnianych włóknem, są gotowe do użycia w projektach klientów. Obie instalacje dostarczył ENGEL.

- ENGEL łączy dużą wiedzę z obszaru konstrukcji lekkich i kompozytów termoplastycznych z wieloletnim doświadczeniem we wtryskiwaniu i automatyzacji procesów seryjnych. Właśnie to jest siłą napędową rozwoju, w szczególności w odniesieniu do procesów produkcji seryjnej w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym - mówi Franz Füreder, wiceprezes Automotive w ENGEL, w swoim przemówieniu inauguracyjnym. - Obie nowe instalacje ENGEL w Fraunhofer PAZ umożliwiają połączenie procesów związanych z kompozytami termoplastycznymi z różnymi technologiami wtryskiwania, jak np. spienianie czy wytłaczanie - dodaje.

Cały łańcuch wartości pod kontrolą

Od monomeru przez syntezę polimerów i obróbkę tworzyw sztucznych w skali pilotażowej aż po sprawdzony element seryjny - Fraunhofer PAZ rozwija nowe procesy produkcyjne i technologie wzdłuż całego łańcucha wartości podzespołów o konstrukcji lekkiej. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu podejściu i skali, opisywany instytut badawczy jest jedynym takim w Europie. Termoplastyczne konstrukcje lekkie są głównym kierunkiem rozwoju.

Także ENGEL jest propagatorem idei szerokiego stosowania termoplastów w zastosowaniach o konstrukcji lekkiej. Jest tak przede wszystkim z dwóch powodów. - Po pierwsze kompozyty termoplastyczne umożliwiają ekonomiczną produkcję seryjną. Po drugie materiały te można z powrotem wprowadzić do obiegu surowców - podkreśla Füreder

Elastyczne zastosowanie v-duo i duo

ENGEL dostarczył obie jednostki produkcyjne jako zintegrowane i całkowicie automatyczne rozwiązania systemowe. Maszynę ENGEL v-duo 700 połączono z robotem przegubowym ENGEL easix i dużym piecem IR - także zaprojektowanym i wyprodukowanym w ENGEL. Sercem drugiej jednostki produkcyjnej jest wtryskarka ENGEL duo 900 z poziomą jednostką zamykania i dwoma robotami ENGEL easix. Nad jednostką zamykania znajduje się piec IR w wersji pionowej, co pozwala na szczególnie szybką obróbkę na gorąco blach powlekanych organicznie i arkuszy z taśm UD. Dodatkowo ENGEL zintegrował pakiety technologii wtryskowych, na przykład do spieniania fizycznego.

- Fraunhhofer świadomie zdecydował się na dwie maszyny o odmiennych rodzajach konstrukcji, które znajdują różnorodne zastosowanie w światowym przemyśle motoryzacyjnym - relacjonuje Claus Wilde, członek zarządu ENGEL Deutschland. - Dla każdego podzespołu można dzięki temu indywidualnie ocenić, jaki rodzaj konstrukcji maszyny i jaka technologia umożliwi najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny proces produkcyjny.

ENGEL i Fraunhofer PAZ planują w przyszłości ścisłą współpracę w ramach różnych projektów badawczo-rozwojowych. Wspólne projekty prowadzone w Fraunhofer PAZ w Schkopau, dotyczące konstrukcji lekkich z kompozytów termoplastycznych są już w trakcie przygotowań.

engel-fraunhofer
Od lewej: Franz Füreder, wiceprezes Business Unit Automotive z ENGEL Austria, prof. Peter Michel, który odpowiada w Fraunhofer PAZ za obszar obróbki polimerów i Claus Wilde, członek zarządu ENGEL Deutschland. Zdjęcie: Fraunhofer IMWS/Lynn Tiller

Reportaże

Forum