Konferencja "The EU Plastics Industries - Towards Circularity”

Konferencja "The EU Plastics…

"The EU Plastics Industries - Towards Circularity" to pierwsza z planowanych raz do roku konferencji podsumowujących aktualny stan dobrowolnych zobowiązań branży związanych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategią dotyczącą tworzyw sztucznych. Podczas tego wydarzenia, które odbyło się 11 grudnia br. 13 organizacji branżowych, w obecności mediów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli Unii Europejskiej, zaprezentowało bieżący status tych deklaracji.

W konferencji uczestniczyła Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego. Podstawowe wnioski płynące z konferencji wskazują , iż przemysł tworzyw sztucznych i inne branże powiązane aktywnie angażują się w realizację koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i podejmują ambitne zobowiązania w tym zakresie. Powodzenie tych działań determinowane jest ścisłą współpracą wszystkich stron - od ustawodawcy na poziomie unijnym i krajowych przez firmy łańcucha wartości po konsumenta.

Branża jest gotowa do ścisłej współpracy z władzami i innymi zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia założonych celów, zapewniając iż wszystkie zobowiązania będą monitorowane.

Prezentacje zostały przedstawione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydła i Detergentów (A.I.S.E.), Europejskie Stowarzyszenie Producentów Dywanów i Wykładzin (ECRA), Europejskie Stowarzyszenie Producentów EPS (EUMEPS), Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP), PET Sheet Europe, Petcore Europe, PlasticsEurope, Plastics Recyclers Europe (PRE), Styrenics Circular Solutions (SCS) i VinylPlus.

Przy okazji konferencji, przedstawiciele przemysłu ostrzegli przed negatywnym wpływem dyrektywy w sprawie jednorazowego użytku tworzyw sztucznych na kondycję przedsiębiorstw i poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej oraz możliwych niezamierzonych negatywnych skutkach dla środowiska.

Konferencja "The EU Plastics Industries - Towards Circularity" będzie organizowana corocznie w celu zagwarantowania jawnego raportowania postępów w zakresie zobowiązań oraz przejrzystego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Źródło: EUPC