Krakchemia rozpoczyna sprzedaż folii rosyjskiego Biaxplenu

Krakchemia rozpoczyna sprzedaż folii rosyjskiego Biaxplenu
Krakchemia poinformowała dzisiaj o zawarciu umowy z rosyjską firmą Biaxplen Holding. Na mocy tej umowy polska spółka została dystrybutorem produktów Rosjan na naszym rynku.

Biaxplen Holding jest jednym z najbardziej liczących się na rosyjskim rynku producentów folii polipropylenowych. Przedmiotem umowy między dwoma firmami jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji folii polipropylenowych naszym kraju. Porozumienie zostało zawarte na dwa lata z możliwością jego automatycznego przedłużenia.

Biaxplen to firma działająca od sześciu lat. W tej chwili na jej portfolio produktowe składa się 40 typów różnych folii o grubości 10 – 40 mikronów. Są to folie przeznaczone do elastycznych opakowań do żywności, a także produktów niespożywczych. Oferowane już niebawem przez Krakchemię folie BOPP mogą być stosowane bezpośrednio jako materiał opakowaniowy bądź też jako części składowe laminatów.

Krakchemia została partnerem rosyjskiej firmy Biaxplen

Zalety tego typu folii to wysoka barierowość w stosunku do pary wodnej i substancji zapachowych, odporność na zmienne warunki klimatyczne eliminujące niebezpieczeństwo uszkodzeń i deformacji opakowań, wysoka wytrzymałość mechaniczna uzyskana w procesie dwuosiowej orientacji materiału podczas wytwarzania folii, bardzo wysoka wydajność opakowania wynikająca z niskiego ciężaru właściwego i możliwości wytwarzania folii o małych grubościach, a także możliwość poddawania odpowiednio dobranych asortymentów folii dodatkowym operacjom technologicznym, takim tak: drukowanie, metalizowanie, laminowanie i zgrzewanie. Folie BOPP cechują się również łatwością jeśli idzie o utylizację odpadów z możliwością recyklingu i spalania.

Czytaj więcej: Folia 292 Umowy 120

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska