Krones przejmuje Netstal od KraussMaffei

Krones przejmuje Netstal od…

Krones jest bliski podpisania umowy dotyczącej przejęcia 100% udziałów w Netstal Maschinen AG (Netstal) od KraussMaffei. Netstal z siedzibą w Naefels w Szwajcarii jest wiodącym dostawcą wtryskarek na rynek napojów (preformy i zakrętki PET), a także na rynek opakowań medycznych i cienkościennych. Firma jest liderem technologicznym na swoich rynkach i już w przeszłości była strategicznym partnerem Krones.

W roku obrotowym 2023 Netstal, zatrudniając ponad 500 pracowników, wygenerował przychody w wysokości ponad 200 mln EUR. Rentowność firmy jest obecnie niższa od poziomu Grupy Krones, ale oczekuje się, że w nadchodzących latach zmniejszy tę lukę. Netstal będzie raportowany jako część segmentu Filling and Packaging Technology. Krones finansuje zakup z istniejących płynnych funduszy, ale może również skorzystać z częściowego finansowania dłużnego.

Przejęcie Netstal jest korzystne dla Krones na wielu płaszczyznach. Działy PET i Cap firmy Netstal uzupełniają portfolio produktów Krones dla rynku napojów. W odniesieniu do rozwiązań zamkniętego obiegu PET Krones obejmuje wszystkie technologie wymagane od formowania wtryskowego do produkcji pojemników PET, aż po napełnianie/pakowanie i recykling. Segmenty opakowań medycznych i cienkościennych Netstal wspierają strategię Krones polegającą na dywersyfikacji na rynku medycznym/farmaceutycznym, a także na rynku spożywczym i domowej pielęgnacji ciała. Netstal zachowa swoją odpowiedzialność biznesową w ramach Krones, jednocześnie korzystając z międzynarodowej struktury i skali Krones.

Ostateczne podpisanie transakcji planowane jest na początek lutego 2024 roku. Wraz z przejęciem Netstal, Krones z powodzeniem realizuje swoją strategię fuzji i przejęć. Po podpisaniu transakcja podlega zatwierdzeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami antymonopolowymi. Krones oczekuje, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2024 roku.

krones-neutraubling
Zakłady Krones AG w Neutraubling, źródło: Wikipedia

Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska

Reportaże

Forum