Laminowanie i powlekanie

Laminowanie i powlekanie
Wałki z powłoką elastomerową odgrywają dominującą rolę w procesie laminowania.

Zależnie od stosowanych materiałów i technologii można zaproponować różne rodzaje powłok. Stąd problemy dotyczące powłok na wałki dla folii, taśm samoprzylepnych i opakowań. Jeśli chodzi o rodzaje laminowania to sam proces laminowania umożliwia łączenie dwóch lub więcej warstw materiału.

Wyróżniamy dwa główne rodzaje tego procesu: laminowanie na zimno, zwane również powlekaniem oraz laminowanie na gorąco, zwane również laminowaniem termicznym albo tłoczeniem. W urządzeniach do laminowania na zimno do wiązania folii laminacyjnej stosuje się substancje klejące reagujące na nacisk.

Laminatory na zimno stosuje się wtedy, gdy powlekany materiał jest wrażliwy na temperaturę. Najpierw w niskiej lub średniej temperaturze nakłada się klej na wałek nośny. Może to być klej wodny lub rozpuszczalnikowy. Klej jest aktywowany w tunelu suszącym za pomocą podwyższonej temperatury lub promieniowania UV. Następnie do podłoża dociska się warstwę powłokową.

Z kolei w przypadku laminowania na gorąco, materiał nośny jest powlekany tłoczonym „klejem”, będzie to folia z tworzywa sztucznego, w wysokiej temperaturze. W tym przypadku wykorzystuje się 100 proc. materiału powlekającego, bez straty rozpuszczalników. W przeciwieństwie do laminowania na zimno, w laminowaniu na gorąco nie trzeba stosować tunelu do suszenia.

W produkcji opakowań elastycznych stosowane jest głównie tłoczenie albo laminowanie na zimno. Proces ten zachodzi dzięki użyciu kleju wodnego lub rozpuszczalnikowego. Klej jest nakładany bezpośrednio lub pośrednio za pomocą podajnika offsetowego. Do nakładania kleju jako element nośny albo dociskowy może być używany wałek gumowy.

Omawiając znaczenie tłoczenia na gorąco warto wiedzieć, że podstawową jego zasadą jest wytłoczenie folii, która jest ciałem stałym w niskiej temperaturze, ale w podwyższonej temperaturze staje się półpłynna (o konsystencji miodu) – bezpośrednio na wałek nośny, który może być wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego, ale też sporadycznie z aluminium lub papieru. W tej technologii nie jest potrzebny tunel do suszenia, co redukuje koszty i pozwala zaoszczędzić miejsce.

Uniwersalny charakter tłoczenia umożliwia stosowanie materiałów do bardzo różnych zastosowań, jak na przykład opakowania elastyczne, opakowania tubowe, opakowania kartonowe do napojów, produktów żywnościowych i konsumenckich. Ponadto tłoczenie na gorąco jest powszechnie stosowane w produkcji etykiet i taśm samoprzylepnych.

Czytaj więcej: Folia 292 Technologie 458